Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2018-08-21 09:40 
Flygräddning

Via SOS Alarm inkommer larm om att ett JAS 39 har havererat i terrängen i närheten av Möljeryd i Blekinge, cirka 9 km norr om Ronneby flygplats. För att lokalisera haveristen larmas Sjöfartsverkets räddningshelikopter, helikopter från Försvarsmakten samt kommunal räddningstjänst mot området. Enligt Försvarsmakten har piloten skjutit ut sig ur flygplanet efter att ha kolliderat med fågel under inflygning till Ronneby flygplats.

Statlig flygräddningstjänst innebär att Sjöfartsverket ansvarar för lokalisering av luftfartyg vid inträffat eller befarat haveri, eller då fara hotar lufttrafiken. Ansvarsområdet är hela Sveriges land -och sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren. När luftfartyget är lokaliserat, övergår undsättningsansvaret till kommunal räddningstjänst eller fjällräddningstjänsten – utom till havs, då Sjöfartsverket även ansvarar för undsättningen.

> Klicka här för större bild

2018-08-21 09:52

En av Försvarsmaktens helikoptrar lokaliserar piloten på marken. Piloten är vid liv.

2018-08-21 10:18

Den kommunala räddningstjänsten i Ronneby kommer att ansvara för fortsatt räddningsinsats när de anländer till haveriplatsen.

2018-08-21 10:44

En av Försvarsmaktens helikoptrar har transporterat piloten till Ronneby flygplats.

Haveriplatsen är lokaliserad till ett skogsområde vid Möljeryd. Sjöfartsverkets räddningshelikopter leder den kommunala räddningstjänsten mot haveriplatsen. Polis är larmad för att spärra av platsen. 

2018-08-21 11:08

Den statliga flygräddningstjänsten avslutas. Den kommunala räddningstjänsten i östra Blekinge fortsätter räddningsinsatsen på platsen.

Dela artikeln