Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2017-07-13 09:34 
Sjöräddning

Via VHF inkommer PAN PAN-anrop från vad som förefaller vara en fritidsbåt. Hörbarheten i anropet är mycket dålig, men det går att urskilja vad som förefaller vara båtens namn och att man är i behov av assistans. En fritidsbåt utrustad med AIS som anger samma namn som anroparen befinner sig cirka 2 nautiska mil sydväst Utklippan, vilket geografiskt stämmer överens med vilka radiostationer som tagit emot anropet.

För att utröna hjälpbehovet skickas Sjöräddningssällskapets Rescue Michano mot området sydväst om Utklippan.

Ett ilmeddelande via VHF-radio inleds med orden PAN PAN och används om fartyg eller människor befinner sig i fara eller vid sjukdomsfall, dock ej omedelbart livshotande. Vid nödanrop används MAYDAY.

2017-07-13 10:20

Rescue Michano är framme vid firidsbåten som har drabbats av maskinproblem. Den kopplas för att bogseras mot land.

Dela artikeln