Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2019-10-11 13:08 
Övrigt

Lastfartyget Rix Emerald färdas i Göta Älv och får inte stopp på maskinerna. Hon har nu fri passage genom kanalen och broar som behövts öppnas upp har öppnats för henne.

Just nu befinner sig en av våra kanallotsar ombord. Hen kommer bytas av utav en sjölots som tar ut fartyget genom Göteborgs Hamn. Fartyget kommer sedan att ankra i lugn och ro utanför Göteborg.

Läget ombord på fartyget är lugnt.

2019-10-11 14:35

Fartyget har nu fått ombord en sjölots som kommer ta fartyget till ankarplats C där fartyget kommer att få ankra för att kunna ta reda på och åtgärda felet.

Här finns en närmare beskrivning på var ankarplatsen befinner sig:

http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Lotsning/Lotsomraden/Lotsomrade-Goteborg/Goteborg/Goteborg-lotsstation/

2019-10-11 16:24

Fartyget ligger nu ankrat sydöst om Hönö. Under färden mot ankarplatsen användes en begränsad möjlighet att använda backen vilket gjorde att det fartyget kunde stanna och lägga ankar. Den nya ankringsplatsen valdes eftersom den har ett bättre skydd mot väder och vind. Ärendet är med det avslutat för Sjöfartsverkets del.

Dela artikeln