Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2018-03-20 13:24 
Övrigt

Polisen i Norrbotten inkommer med förfrågan om Sjöfartsverket kan bistå med räddningshelikopter i samband med eftersök efter att en lavin gått vid Riksgränsen i Lapplandsfjällen. Sjöfartsverkets räddningshelikopter Lifeguard 001 befinner sig i Kiruna för vinterträning. Räddningshelikoptern plockar upp fjällräddare och eftersökshund i Kiruna och flyger därefter mot lavinområdet.
Polisen är ansvarig myndighet för fjällräddning i Sverige och leder insatsen.

2018-03-20 14:30

Räddningshelikoptern Lifeguard 001 är framme i området och levererar hundförare samt hund. Räddningshelikoptern kvarstannar i området för att bistå polisen och fjällräddningen i insatsen.

2018-03-20 16:25

Polisen meddelar att fjällräddningsinsatsen är avslutad. Räddningshelikopter går tillbaka till Kiruna med hund och hundförare ombord.

Dela artikeln