Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2017-11-02 17:04 
Sjöräddning

Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral får in ett mayday via VHF från en person på en fiskebåt som befinner sig mellan Fårö och fyren Gustaf Dalén, cirka 35 nautiska mil (65 km) nordväst Fårösund. Personen meddelar att han andats in kolmonoxid från motorn. Det finns risk att han tappar medvetandet.

Det är hårt väder i området med nordlig vind 12-16 m/s.

Resursinventering görs och följande resurser går mot haveristen:

  • Sjöfartsverkets sjömätnings- och arbetsfartyg Baltica
  • Kustbevakningens övervakningsfartyg KBV 311
  • Kustbevakningens flyg KBV 503
  • Sjöfartsverkets räddningshelikopter 002
  • Sjöfartsverkets lotsbåt Pilot 749
  • Sjöräddningssällskapets Resque Marc Wallenberg
2017-11-02 17:48

Haveristen lokaliseras av Kustbevakningens flygplan KBV 503. Positionen är 25 nautiska mil väster om Gotska Sandön, 35 nautiska mil nordväst om Fårösund.

2017-11-02 18:33

Kustbevakningens flygande enhet observerar att personen ligger ner på däck och kan vara medvetslös.

2017-11-02 18:52

Sjö- och flygräddningscentralen har kontakt med den nödställde via VHF. Personen är vid medvetande men förefaller vara påverkad av att ha inandats kolmonoxid.

2017-11-02 19:08

Lotsbåten Pilot 749 är  framme vid haveristen som första ytenhet, dit även räddningshelikoptern Lifeguard 002 anländer några minuter senare.

2017-11-02 19:31

Lifeguard 002 har vinschat ombord personen och går mot Visby där personen tas om hand av ambulanspersonal på Visby flygplats för vidare transport till vård på sjukhuset.

2017-11-02 20:40

Vid haveristen befinner sig arbetsfartyget Baltica, lotsbåten Pilot 749, Kustbevakningens fartyg KBV 311 samt Sjöräddningssällskapets Rescue Marc Wallenberg. Försök har gjorts att bärga haveristen, men situationen bedöms utifrån förutsättningarna i området som för riskabel. Det blåser 14-17 m/s och våghöjden är cirka 2,5 meter. En navigationsvarning om den drivande båten går ut till all sjötrafik i området. Samtliga deltagande enheter tackas för sin insats.

2017-11-03 13:59

På uppdrag av båtägarens försäkringsbolag bogseras båten till Fårösund av Sjöräddningssällskapets Rescue Fårösund.

Dela artikeln