Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2017-09-26 13:52 
Flygräddning

Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral får larm från en ELT (Emergency Locator Transmitter, nödsändare för luftfartyg). Informationen är inledningsvis mycket knapphändig.

2017-09-26 14:08

Nödsändaren skickar information om att den befinner sig i position i närheten av Älvsbyn i Norrbotten.

2017-09-26 14:43

Via inre spaning har information framkommit om att nödsändaren är registrerad på en svenskregistrerad, civil tvåsitsig helikopter som används för inspektion av kraftledningar. Helikoptern ska ha tankat på flygplatsen i Älvsbyn och startat därifrån strax före kl. 14.00. Försöken att komma i kontakt med helikoptern och dess besättning har hittills varit resultatlösa. Mot positionen som anges av nödsändaren skickas Sjöfartsverkets räddningshelikopter Lifeguard 003 från Umeå, polisens helikopter 5410 från Vilhelmina, ett privat mindre flygplan från Luleå samt en privat helikopter från Piteå. Den kommunala räddningstjänsten i Älsbyn samt polisen inleder insats på marken.

2017-09-26 15:32

Den eftersökta helikoptern lokaliseras havererad i närheten av Högheden sydost om Älvsbyn. Kommunal räddningstjänst, ambulanssjukvård samt polis är på platsen. I och med att haveriplatsen är lokaliserad upphör den statliga flygräddningstjänsten. Kommunal räddningstjänst i Älvsbyn fortsätter sin insats. Statens Haverikommission är underrättad. Samtliga deltagande enheter tackas för sin medverkan.

Dela artikeln