Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2018-06-29 12:29 
Sjöräddning

En inringare i Sandhamn kontaktar Sjö- och flygräddningscentralen angående observationer som gjorts av besättningen ombord på en båt som deltar i en seglingstävling. Man har observerat en segelbåt som verkar ha problem med både segel och motor i området kring Almagrundet. Det blåser 13-16 m/s. För att utröna eventuellt behov av hjälp skickas Sjöfartsverkets lotsbåt Pilot 116, Sjöräddningssällskapets Rescue Handelsbanken Liv samt Kustbevakningens KBV 451 mot området. 

2018-06-29 13:40

Båtarna är framme i området. Även Sjöfartsverkets räddningshelikopter Lifeguard 001 larmas mot platsen.

2018-06-29 15:28

Området där observationen av segelbåten gjordes är genomsökt på ytan utan att några spår efter någon nödställd gått att hitta. De tre båtarna som deltagit i söket avtackas. Räddningshelikoptern fortsätter söket ytterligare en stund.

2018-06-29 15:56

Sjöräddningsinsatsen avslutas. Området där segelbåten observerades är väl genomsökt från ytan och luften utan att några spår efter varken segelbåt eller nödställda personer påträffats. Inga nödsignaler eller andra tecken på att någon befinner sig i nöd har observerats. Deltagande enheter tackas för sin insats.

Dela artikeln