Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2018-01-09 16:59 
Sjöräddning

Larm inkommer till Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral från handelsfartyget Imke som befinner sig på resa i Östersjön, cirka 32 nautiska mil (cirka 60 km) ostnordost Ölands södra udde. Besättningen ombord på fartyget har observerat sex röda nödraketer uppskjutna i området. Ytterligare observationer kommer från ett annat fartyg i närheten.
Mot området larmas

  • Sjöfartsverkets räddningshelikopter Lifeguard 007 från Ronneby
  • Sjöräddningssällskapets räddningsbåtar Rescue Stenhammar, Rescue Carnegiestiftelsen samt Rescue Väringen
  • Kustbevakningens fartyg KBV 304 samt flygplan KBV 502
  • Flertalet handelsfartyg som befinner sig i området ombeds delta i eftersöket.
2018-01-09 17:35

Vid efterhandsgranskning av radarbilder över området där raketerna är observerade syns inga ekon. Det är oklart vem eller vilka som skjutit upp de observerade raketerna.

2018-01-09 18:34

Fem handelsfartyg är för tillfället engagerade i sökinsatsen i området. Från luften söker räddningshelikoptern Lifeguard 007 samt KBV 502.

2018-01-09 20:00

Ytterligare fem handelsfartyg har anslutit till eftersöket som ännu är resultatlöst. Räddningshelikoptern har gått till Ronneby för att tanka och kommer därefter att återuppta söket.

2018-01-09 22:10

Söket är ännu resultatlöst. På ytan söker för tillfället tio handelsfartyg, tre båtar från Sjöräddningssällskapet samt ett fartyg från Kustbevakningen. Räddningshelikoptern är tillbaka i området efter att ha tankat och söker från luften. Flygplanet KBV 502 har gått till Sturup för att tanka.

2018-01-09 23:30

Räddningsinsatsen avslutas. Då vi har haft två oberoende handelsfartyg som har observerat sex röda raketer har sökområdet varit begränsat. Inget av intresse har funnits.

Område har nu sökts av grundligt av sexton handelsfartyg, tre båtar från sjöräddningssällskapet, ett fartyg från kustbevakningen och Sjöfartsverkets räddningshelikopter samt Kustbevakningens flyg.

Avdriften är mycket ringa och väderförhållandena är goda. Om någon/några varit i nöd och befunnit sig på vattenytan hade denna /dessa med stor sannorlikhet hittats. Man har inte heller funnit rester av någon farkost.

Räddningsinsatsen avslutas men kan komma att återupptas om ytterligare information som kan tyda på att någon är nödställd framkommer. Samtliga deltagande enheter tackas för sin insats.

2018-01-10 11:42

Ett utökat område kring positionen där nödraketerna observerades är avspanat i dagsljus med hjälp av Kustbevakningens flygplan KBV 503. Inga spår efter någon nödställd eller föremål som skulle kunna tyda på haveri har observerats.

Dela artikeln