Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2018-07-19 14:34 
Sjöräddning

Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, JRCC, får in ett larm om att två personer sett en person med cyklop försvinna ner under vattenytan utan att komma upp igen. Sjöfartsverkts räddningshelikopter Lifeguard 002 och Sjöräddningssällskapets båt Rsq Sparbanken Nord påbörjar sök. Efter att vattenytan genomsökts väl och alla stugägare i områdets kontaktats görs en samlad bedömning att det inte är motiverat att fortsätta söket.

Dela artikeln