Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2019-01-23 15:47 
Sjöräddning

Via SOS Alarm inkommer larm angående isolycka strax norr om Långsand, cirka 3,5 nautiska mil (6,5 km) nordost om Skutskär. Två personer ska enligt inringaren befinna sig i vattnet. Ytterligare några personer befinner sig på isen och i land i anslutning till platsen. Mot området larmas

  • Sjöfartsverkets räddningshelikopter Lifeguard 005
  • Ambulanshelikopter från Uppsala
  • Gästrike kommunala räddningstjänst
  • Kustbevakningens fartyg KBV 202
  • Sjöfartsverkets lotsbåt Pilot 756
  • Sjöräddningssällskapets svävare från Uppsala
  • Polis och vägambulans
2019-01-23 16:08

Kommunal räddningstjänst är på plats.

2019-01-23 16:32

Tre personer är omhändertagna av vägambulans. De två personerna som ska ha gått genom isen saknas fortfarande.

2019-01-23 17:35

Dykare är på väg till platsen ombord på fartyget KBV 202. Räddningsdykare är även på väg från Falun.
Ambulanshelikoptern har landat ner i området. Räddningshelikoptern har gått mot Norrtälje för att tanka.  

2019-01-23 20:00

Räddningsdykare har påträffat två personer under vattnet i anslutning till vakar i isen. Därmed avslutas sjöräddningsinsatsen. Samtliga deltagande enheter tackas för sin medverkan.

För vidare frågor om de två personerna hänvisas till Polisregion Mitt (010-569 19 59).

Dela artikeln