Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2017-06-29 00:15 
Sjöräddning

Via 112 inkommer larm till Sjö- och flygräddningscentralen från en motorbåt med fyra personer ombord. Man befinner sig på öppet vatten cirka 12 nautiska mil sydväst Häradskär och tar in mycket vatten i båten. Mot haveristen larmas

  • Sjöfartsverkets räddningshelikopter LIfeguard 006
  • Sjöräddningssällskapets Rescue Ingegerd Ramstedt
  • Kustbevakningens KBV 304
  • Sjöfartsverkets lotsbåt Pilot 112
  • Handelsfartyget Listervik som befinner sig i området
2017-06-29 00:55

Ny kontakt via telefon med personerna i motorbåten. Den först angivna positionen visar sig vara fel. Med hjälp av mobilpositioneringssystemet CARL lyckas Sjö- och flygräddningscentralen positionera om haveristen. De larmade enheterna dirigeras mot den nya positionen.

2017-06-29 01:37

Räddningshelikoptern är framme vid haveristen och påbörjar vinschning av de fyra personerna som befinner sig ombord på motorbåten. Rescue Ingegerd Ramstedt, lotsbåten PIlot 112 samt Listervik tackas för sina respektive insatser och kan återgå.

2017-06-29 02:22

De fyra personerna är iland i Västervik. Räddningshelikoptern återgår mot haveristen för att bistå KBV 304 med hjälp att bärga motorbåten.

2017-06-29 08:08

KBV 303 rapporterar att man bogserat in haveristen till kaj i Västervik. Samtliga deltagande enheter tackas för sin insats.

Dela artikeln