Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2017-10-20 09:27 
Sjöräddning

Via SOS Alarm inkommer samtal till Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral från anhörig till en ensamseglare som ska befinna sig på resa i en segelbåt mellan Travemunde och Simrishamn. Den anhörige befinner sig iland och har haft kontakt via telefon med ensamseglaren som uppgett att han skadat sig och har svårt att manövrera sin båt och behöver hjälp med att klara ut situationen.

Sjö- och flygräddningscentralen får sporadisk direktkontakt med ensamseglaren som bekräftar situationen, men som inte kan uppge exakt position. Ensamseglaren uppger att båten ska ha passerat Gedser rev nordvart tidigt under morgonen. Då segelbåtens position sannolikt är inne på danskt sjöräddningsområde överlämnas informationen till JRCC Danmark som ansvarar för insatsen.

2017-10-20 11:24

Pejlning av ensamseglarens mobiltelefon ger en ungefärlig position sydost Mön. JRCC Danmark skickar räddningshelikopter samt räddningsbåt mot området och efterfrågar även svensk hjälp. Kustbevakningens flygplan för sjöövervakning, KBV 503, dirigeras mot området.

2017-10-20 14:03

Danska sjöräddningen meddelar att ensamseglaren är påträffad ombord på segelbåten i Hjelms bukt sydost om Mön. Personen förs till sjukvård i land. Deltagande enheter tackas för sin medverkan.

Dela artikeln