Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2013-07-11 06:00 
Sjöräddning

05.21 fick Sjö och Flygräddningen ett nödanrop från den Norska segelbåten Wyvern med 10 personer ombord.

 

2013-07-11 06:05

Wyvern tar in vatten och är i behov av omedelbar assistans. På en position mitt mellan Ölands södra udde och Hoburgen, Gotlands södra udde.

Flera handelsfartyg i området samt helikoptrar från Visby och Ronneby är på väg till Wyvern.

Sjöräddningssällskapets båtar från Vänburg, Gotland, Böda på norra Öland samt Grönhögen på södra Öland är utlarmade och på väg mot haveristen.

Första helikoptern, från Visby kommer framme vid haveristen och vi avvaktar rapport.

06.20 påbörjades winchning av ombordvarande som kommer att flygas till Kalmar alt. sättas ombord ett handelsfartyg i närheten.

2013-07-11 06:42

Visby helikoptern 907 har nu winchat upp fem personer.

 

2013-07-11 07:09

Helikopter 907 är nu på väg till Kalmar med 8 personer.

Två personer är kvar i båten för att försöka rädda båten med hjälp av pumpar som flygits ut till dem.

2013-07-11 07:56

Helikopter Lifeguard 907 kommer ut i området och löser av Lifeguard 904 som flyger till Kalmar för tankning.

2013-07-11 08:06

Läget förvärras och de två sista ombordvarande winchas upp av helikopter Lifeguard 907

2013-07-11 08:20

Lifeguard 907 lämnar platsen med de två sista besättningsmedlemarna ombord och går mot Kalmar.

Handelfartygen som varit engagerade i ärendet avtackas och får fortsätta sin resa.

2013-07-11 09:17

2013-07-11 09:28

2013-07-11 10:23

Klockan 05.21 fick Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral in ett nödanrop från det norksa segelfartyet Wyvern med 10 personer ombord. Wyvern tog in vatten och var i behov av omedelbar assistans på en position mellan Ölands södra udde och Hoburgen, Gotlands södra udde.

Cirka klockan 06.20 vinschades den första besättningsmedlemmen från Wyvern och cirka klockan 08.00 vinschades de sista besättningsmedlemmarna upp från segelbåten. Samtliga i Wyverns besättning fördes i land och räddningsinsatsen avslutades. Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar Lifeguard 904 och Lifeguard 907 från Visby respektive Ronneby deltog i insatsen, samt även Sjöräddningssällskapets räddningsfartyg Rescue Carnegiestiftelsen och Rescue Ronald Bergman.

Klockan 09.22 fick Sjöfartsverkets sjö-och flygräddningscentral rapport om att tre privatpersoner från fartyget Wylde Swan på eget bevåg gått ombord på haveristen. Cirka 09.37 sjönk Wyvern. Två av de tre som kommit ombord från Wylde Swan hamnade i vattnet och plockades upp i en av Sjöräddningssällskapets båtar. Den tredje personen saknas och söks i området. Det är svåra väderförhållanden med tre till fyra meter höga vågor och det blåser styv kuling.

2013-07-11 10:58

Helikoptrar och båtar fortsätter att söka efter den saknade mannen som ska bära både flytväst och överlevnadsdräkt.

Området är för litet för två helikoptrar. Ytbärgaren från Sjöfartsverkets helikopter 904 vinschas ner till Sjöräddningssällskapets räddningsbåt Roland Bergman och assiterar därifrån ytbärgaren på helikopter 907.

2013-07-11 11:04

Cirka 10:53 var två av de tre som på eget bevåg gick ombord på segelfartyget Wyvern uppe i helikopter 907 och förs nu till Visby lasarett. Den trejde personen som gick ombord från Wylde Swan saknas fortfarande.

2013-07-11 12:10

Kustbevakningen har flugit över området med KBV 501 och sökt efter den försvunna personen utan resultat.

2013-07-11 12:36

Insatsen avslutas. Sökandet efter den person som saknas efter att ha försökt bärga ett sjunkande segelfartyg på en position mellan Öland och Gotland under torsdagsmorgonen har inte gett resultat. Två räddningshelikoptrar från Sjöfartsverket, två sjöräddningsfartyg från Sjöräddningssällskapet, ett flygplan från Kustbevakningen samt flera andra fartyg har sökt igenom området. Det finns vittnesuppgifter om att den saknade personen ska ha suttit fast i riggen på fartyget när det sjönk. På grund av de svåra väderförhållanden som råder går det inte att dyka ner till vraket som ligger på 50 meters djup. Det blåser styv kuling (15 m/s) i området och sjögången är kraftig med tre till fyra meter höga vågor. Samtliga enheter lämnar området och ärendet lämnas över till polisen.

Klockan 05.21 på torsdagmorgonen fick Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral in ett nödanrop från det norska segelfartyget Wyvern med tio personer ombord. Fartyget befann sig på en position mellan Ölands södra udde och Hoburgen, Gotlands södra udde. Wyvern tog in vatten och var i behov av omedelbar assistans. Vädret på platsen var besvärligt med styv kuling (15 m/s) och grov sjögång (3-4 meters våg höjd). Det är inte känt vad som orsakat Wyverns problem.

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar Lifeguard 904 och Lifeguard 907 från Visby respektive Ronneby larmades till platsen, samt även Sjöräddningssällskapets räddningsfartyg Rescue Carnegiestiftelsen och Rescue Ronald Bergman.

Cirka klockan 06.20 påbörjades evakueringen av besättningen från Wyvern genom vinschning till en av helikoptrarna. Strax efter kl. 08.00 vinschades den sista besättningsmedlemen upp från segelbåten, som då bedömdes vara sjunkande. Samtliga i Wyverns besättning fördes till Kalmar.

Klockan 09.22 fick sjö-och flygräddningscentralen rapport från ett av Sjöräddningssällskapets fartyg på platsen om att tre privatpersoner från fartyget Wylde Swan på eget bevåg gått ombord på haveristen. Klockan 09.37 sjönk Wyvern. Två av de tre som kommit ombord från Wylde Swan hamnade i vattnet och plockades upp i ett av Sjöräddningssällskapets fartyg. De två evakuerade besättningsmedlemmarna från Wylde Swan fördes med räddningshelikopter till Visby lasarett.