Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2020-01-24 17:55 
Flygräddning

Ett ultralätt flygplan med en person ombord har under fredagskvällen nödlandat i ett dike cirka 15 kilometer öster om Bålsta, Stockholm. Personen är vid medvetande. Räddningstjänsten har nått fram till platsen och polis och ambulans är underrättade.

2020-01-24 18:04

Sjöfartsverkets ansvar för flygräddning

Sjöfartsverket ansvarar för lokalisering av luftfartyg vid inträffat eller befarat haveri, eller då fara hotar lufttrafiken. Ansvarsområdet är hela Sveriges land- och sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren. När luftfartyget är lokaliserat, övergår undsättningsansvaret till kommunal räddningstjänst eller fjällräddningstjänsten – utom till havs, då Sjöfartsverket även ansvarar för undsättningen.

2020-01-24 18:23

Ärendet är överlämnat till räddningstjänst.

Sjöfartsverket tackar alla inblandade enheter.

Dela artikeln