Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning

Vid nödlägen - använd alltid 112. Begär sjö- eller flygräddning.

Kontaktvägar till sjö- och flygräddningscentralen

Växel: 031 - 64 80 00
Pressnummer: 031 - 69 90 70
Fax: 031 - 64 80 10

E-post: jrcc@sjofartsverket.se

Samverkar din organisation regelbundet med sjö- och flygräddningscentralen? Kontakta då oss för att erhålla ett prioriterat direktnummer.

VHF-radio
VHF-kanal 16 passas ständigt längs hela Sveriges kust, samt i Vänern, Vättern och Mälaren. Anrop kan även ske med DSC på nr 002653000. Som arbetskanal finns en speciell SAR-kanal, antingen 67 eller 74 beroende på var i landet man befinner sig.

RAKEL
Sjö- och flygräddningscentralen använder radiosystemet RAKEL för samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Dela artikeln