Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Kontakta Sjö- och flyg...

Att informera om pågående och genomförda insatser är en viktig del av sjö- och flygräddningstjänstens arbetsuppgifter. Kontakta oss på vårt pressnummer för frågor rörande sjöräddnings- och flygräddningsfall.

Sjö- och flygräddning online är en kanal där vi informerar om aktuella sjö- och flygräddningsinsatser. Där presenteras ett urval av de sjöräddnings- och flygräddningsinsatser som leds av Sjöfartsverket.

Vi har ambitionen att ge en god informationsservice till medierna, men i vissa lägen har vi begränsade möjligheter på grund av pågående insatser. Då hänvisar vi till Sjöfartsverkets ordinarie presskontakt.

Pressnummer: 0771-40 90 09 eller Sjöfartsverkets presskontakt.

Dela artikeln