Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning

Som ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige har Sjöfartsverket utbildat sjöräddare i över 30 år. Utbildningarna är sedan 2014 indelade i ett system bestående av tre nivåer: Basic-SAR, Advanced-SAR och SAR-OSC.

Utbildningarna riktar sig till besättning i sjö- och flygräddningsenheter, från Sjöfartsverket eller någon av våra samverkansorganisationer som Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Polisen, Försvarsmakten med flera.

Basic-SAR

Grundläggande sjö– och flygräddningsutbildning i metoder och handhavande av utrustning för efterforskning och räddning.

Kursen är utvecklad av Sjöfartsverket i samarbete med de större aktörerna inom svensk sjö– och flygräddning. I första hand avsedd för besättning på sjögående sjöräddningsenheter. Kursen består av en gemensam webbaserad introduktion och en tre till fem dagar lång utbildning som arrangeras av Sjöfartsverket på Arkö Kursgård och av flera samverkanspartners. Kontakta den utbildningsansvarige i din organisation för mer information.

Förkunskaper: Basic-Safety eller motsvarande egensäkerhetsutbildning.

Advanced SAR

Utbildning i samverkan, kommunikation och samordning av mindre räddningsinsatser, för till exempel befälhavare på räddningsenheter.

Omfattar "entry-level" av IMO Model Course 3.15 "On Scene Co-ordinator"

Fem dagars (må-fr) praktisk och teoretisk utbildning som tillhandahålls av Sjöfartsverket upp till åtta gånger per år på Arkö Kursgård.

Förkunskaper för sjögående personal: Basic-SAR, ROC/SRC samt FB VIII

SAR-OSC

Utbildning till On-Scene Coordinator för erfaren sjöräddningspersonal och befäl på till exempel passagerarfartyg.

Internationell samverkan, kommunikation, stress, delegering och "team-management". Samordning (coordination) av större räddningsinsatser.

Omfattar "advanced-level" av IMO Model Course 3.15 "On Scene Co-ordinator"

Fem dagars (må-fr) utbildning som tillhandahålls av Sjöfartsverket i samarbete med Chalmers två gånger per år på Sjöfartsverkets simulatorcentrum, Lindholmen Göteborg.

Förkunskaper för SAR personal: Advanced-SAR

Intresseanmälan

För mer information eller frågor kontakta kursansvarig: Sebastian Wigmo, SAR-Utbildning@sjofartsverket.se. Intresseanmälan till någon av kurserna görs via din organisations kontaktperson / utbildningsansvarige.
Fördelning av platser sker två gånger per år och utgår från Sjöfartsverkets samlade behov av utbildad personal med hänsyn till organisation, tillgänglighet och geografi.

Kurstillfällen 2017

Höstens kurser

v.36 - Basic-SAR
v.38 - Basic-SAR
v.39 - Basic-SAR
v.41 - Basic-SAR Kustbevakningen
v.45 - Advanced-SAR
v.46 - Advanced-SAR
v.47 - Basic-SAR Kustbevakningen
v.48 - Advanced-SAR
v.49 - SAR-OSC

v.50 -

Basic-MIRG (må-on)
Advanced-MIRG (on-fr)

Kurstillfällen 2018

Vårens kurser

 

Höstens kurser

v.4 - SAR-OSC   v.37 - Basic-SAR
 vår
Basic-SAR Sjöpolisen   v.38 - Basic-SAR 

v.12 -

Planeringskonferens
Internationell OSC
 

v.39 -

Basic-SAR Kustbevakningen
v.16 - Basic-SAR   v.40 - Basic-SAR
v.17 - Basic-SAR   v.41 - Advanced-SAR
v.20 - Advanced-SAR  

v.43 -

Basic-SAR Kustbevakningen
v.21 - Internationell OSC   v.46 - Advanced-SAR
v.22 - Advanced-SAR    v.47 -  Advanced-SAR
       v.49 -  SAR-OSC


I viss utsträckning redovisas också våra samverkanspartners kurser i Basic-SAR ovan, för information om dessa, kontakta respektive organisation.

Kontakt

UserPhoto

Sebastian Wigmo
Tel: +46104786105
sebastian.wigmo@sjofartsverket.se

Dela artikeln