Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning

Som ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige har Sjöfartsverket utbildat sjöräddare i över 30 år. Utbildningarna är sedan 2014 indelade i ett system bestående av tre nivåer: Basic-SAR, Advanced-SAR och SAR-OSC.

Utbildningarna riktar sig till besättning i sjö- och flygräddningsenheter, från Sjöfartsverket eller någon av våra samverkansorganisationer som Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Polisen, Försvarsmakten med flera.

Basic-SAR

Grundläggande sjö– och flygräddningsutbildning i metoder och handhavande av utrustning för efterforskning och räddning.

Kursen är utvecklad av Sjöfartsverket i samarbete med de större aktörerna inom svensk sjö– och flygräddning. I första hand avsedd för besättning på sjögående sjöräddningsenheter. Kursen består av en gemensam webbaserad introduktion och en tre till fem dagar lång utbildning som arrangeras av Sjöfartsverket och flera samverkanspartners.

Förkunskaper: Basic-Safety eller motsvarande egensäkerhetsutbildning.

Advanced SAR

Utbildning i samverkan, kommunikation och samordning av mindre räddningsinsatser, för till exempel befälhavare på räddningsenheter. Genom regional rekrytering möjliggörs lokal anpassning och utgör en grund för fördjupad regional samverkan.

Fem dagars praktisk och teoretisk utbildning som tillhandahålls av Sjöfartsverket ca åtta gånger per år på Arkö Kursgård.

Förkunskaper för sjögående personal: Basic-SAR, ROC/SRC samt FB VIII

SAR-OSC

Utbildning till On-Scene Coordinator för erfaren

Utbildning till On-Scene Coordinator för erfaren sjöräddningspersonal och befäl på till exempel passagerarfartyg.

Internationell samverkan, kommunikation, stress, delegering och "team-management". Samordning (coordination) av större räddningsinsatser.

Följer "advanced-level" i IMO Model Course 3.15 "On Scene Co-ordinator"

Fem dagars utbildning som tillhandahålls av Sjöfartsverket två gånger per år i på Sjöfartsverkets simulatorcentrum i Göteborg.

Förkunskaper för SAR personal: Advanced-SAR

Intresseanmälan

Intresseanmälan till någon av kurserna skickar du till din organisations kontaktperson / utbildningsansvarige. För mer information eller frågor kontakta utbildningsansvarig: Sebastian Wigmo

Kurstillfällen

 

Våren 2017:

Vecka 14 SAR-OSC

Vecka 17 Basic-SAR

Vecka 19 Basic-SAR

Vecka 20 Advanced-SAR

Hösten 2017:

Vecka 36 eso

Vecka 38 eso

Vecka 39 eso

Vecka 42 eso

Vecka 45 eso

Vecka 46 eso

Vecka 48 eso

Vecka 49 eso

 

Dela artikeln