Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Uppdrag och verksamhet

Sjöfartsverket utför förmedling av läkarråd till fartyg enligt avtal som tecknats med Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Funktionen, som benämns Tele Medical Assistance Service (TMAS), hanteras från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) enligt ILO-konvention 164 och den internationella sjöräddningskonventionen. Avtalet ger tillgång till medicinsk rådgivning av särskilt utsedda läkare dygnet runt.  

Kontaktvägar

Telefon: 010-492 79 00
Fax: 031-29 01 34
E-post: telemedical@sjofartsverket.se

 

 

Dela artikeln