Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Uppdrag och verksamhet
Bild på olika sorters nödsändare

Om du hamnar i en nödsituation kan det vara avgörande att ha en nödsändare för att kunna kalla på hjälp. Hos Sjöfartsverket registrerar du EPIRB-sändare som används inom sjöfartens och PLB-sändare för personligt bruk.

Cospas-Sarsat är ett internationellt system för mottagning av nödsignaler och lokalisering av nödsändare för bland annat sjö- och flygräddning. Sverige är ett av medlemsländerna i Cospas-Sarsat. Det finns olika typer av nödsändare som sänder på frekvensen 406 MHz.

Det är Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, JRCC, som tar emot larmen från nödsändarna och dirigerar nöddropen till rätt instans. De måste snabbt få uppgifter om identiteten på den som är i svårigheter, eller för att bekräfta att det inte finns någon i fara.

Registrering av personliga sändare (PLB)

PLB (Personal Locator Beacon) är en nödsändare som du kan ha med dig fickan oavsett om du sitter i båten eller befinner dig på land eller luften. Du registrerar din PLB-sändare genom att klicka på länken och följa instruktionerna.

Registrera PLB

Registrering av sändare inom sjöfarten (EPIRB)

EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) används inom sjöfarten och ingår i det internationella sjösäkerhetsradiosystemet GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Du registrerar EPIRB-sändaren genom att skicka in en skriftlig ansökan. Vi meddelar dig när uppgifterna är mottagna och registrerade, normalt inom 14 dagar.

Ansökan EPIRB (doc)

Ansökan EPIRB (PDF)

Nödsändare - Epirb from Sjöfartsverket on Vimeo.

Registrering av sändare inom luftfarten (ELT)

Det finns även sändare av typen ELT (Emergency Locator Transmitter) som används av luftfarten. Du registrerar ELT-sändare hos Transportstyrelsen.

Registrera ELT