Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio...

Båtsportkort är sjökort framtagna i ett mindre format för båtlivet. Varje båtsportkort täcker en viss kuststräcka och det finns 16 serier att välja bland. Korten är tryckta på ett plastlaminat som gör dem både vattentäta och slitstarka. 

Varje år tillkommer ny information i sjökorten. Om det var tio år sedan du köpte dina sjökort saknar du ungefär 15 000 nya uppgifter.    

Nyheter 2018 

  

Stockholm norra 2018
Utkommer till försäljning 26 februari
Totalt ca 730 uppdateringar

 • Många grund upptäckta vid senare års sjömätning
 • Ett flertal musselodlingar etablerade
 • Linfärja vid Vaxholm
 • Fartbegränsningar
 • Bryggor på Telegrafholmen
 • Nya Fyrar

 

Stockholm mellersta 2018
Utkommer till försäljning 26 februari
Totalt ca 500 uppdateringar

 • Många grund upptäckta vid senare års sjömätning
 • Musselodlingar etablerade
 • Fartbegränsningar
 • Flytande tömningsstationer
 • Prickar ändrad
 • Nya kablar och rör

 

 

 

Stockholm södra 2018
Utkommer till försäljning 26 februari
Totalt ca 300 uppdateringar

 • Många grund upptäckta vid senare
  års sjömätning
 • Ett flertal musselodlingar etablerade
 • Ny hamn anläggs i Norvik
 • Flytande utmärkning ändrats
  på många platser

 

 

Båtsportkort Bottenviken 2018 ( utkommer i mitten av maj)

Båtsportkort Vänern 2018 (utkommer i mitten av april)

Båtsportkort Hanöbukten 2018 (utkommer i slutet av april)