Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio...

I slutet av 2016 infördes ett nytt system för produktion av sjökortsdata och -produkter på Sjöfartsverket. Detta innebär att vissa produkter inte kan levereras som vanligt under en övergångsperiod.

Främst berörs grafiska produkter (tryckta och raster) på grund av att vi behöver överföra kartografin och det kommer att ta upp till tre år innan alla produkter är färdigställda.

Tryckta sjökort och rasterkort
Inga uppdaterade sjökort och rastersjökort kan levereras för närvarande. Under perioden juli - december 2017 kommer enstaka produkter att levereras i uppdaterad version. Produktionsplanen kommer att uppdateras kontinuerligt.

Båtsportkort
Båtsportkorten kommer att produceras med längre intervall än normalt.

2017: Ingen utgivning.
2018: Stockholm Norra, Mellersta och Södra, Vänern och Bottenviken.
2019: Ostkusten, Västkusten Norra och Södra, Kalmarsund, Hanöbukten och Bottenhavet Norra och Södra.
2020: Stockholm Norra, Mellersta och södra, Mälaren, Sydkusten.
2021: Västkusten Norra och Södra, Ostkusten.
2022: Göta kanal, Dalslands kanal.

Rasterrutor – avsett för karttjänster
Rasterrutor kommer troligtvis att kunna levereras kontinuerligt, men i ett något enklare format.

ENC och S-57 data
Uppdaterade ENC och S-57 levereras med en fördröjning under det första halvåret 2017

HUR FÅR JAG MER INFORMATION?
Kontakta oss via e-post: sma@sjofartsverket.se eller ring 010-478 58 10.

Kontakt

UserPhoto

Annika Kindeberg
Tel: +46104784877
annika.kindeberg@sjofartsverket.se

Dela artikeln