Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

(65-34,7N 22-07,6E) Sjökort 414, 4101

Klaffbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 7,3 m.

Broöppning sker vid ett tillfälle mellan kl 0900 - 1000, 1900 - 2000 vardagar utom dag före söndag och helgdag.

Öppning av bron beställs av Trafikverkets kundtjänst minst tre timmar i förväg.
Telefon: 0771-921 921 / 070-256 1051.

Från bron ges följande signaler:
Iso R Bron är stängd
Iso R + Iso Signal från fartyg har uppfattats
F R + F Bron kan ej öppnas
Iso R + F Bron håller på att öppnas
Iso G Bron är öppen. Passera.


Trafikverket är ansvarig/ägare till bron.

Dela artikeln