Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

(ca 58-55N 12-20E) Sjökort: Dalslands kanal

Säsongen 2017 hålls kanalen öppet enligt följande:


Den 12 juni - 30 juni
 
Måndag - lördag kl 0900 - 1900
Söndagar kl 1100 - 1600
Den 23, 24 och 25 juni kl 1100 - 1600
Juli  
Måndag - lördag kl 0900 - 1900
Söndagar kl 1000 - 1700
   

Juli Håverud
 
Måndag - lördag kl 0800 - 2000
Söndagar kl 1000 - 1700
   
Juli Upperud  
Måndag - lördag kl 0900 - 2000
Söndagar kl 1000 - 1700

Den 1 - 19 augusti
 
Måndag - lördag kl 0900 - 1900
Söndagar kl 1000 - 1700
   
Begränsat öppethållande*  
Den 20 - 27 augusti  
måndag - söndag kl 1200 - 1600

*Gäller på följande platser: Lennartsfors, Gustavsfors, Krokfors. Övriga stationer stängda. 


Den 1 - 7 juni och 22 augusti - 15 september
När slussarna är stängda kan på särskild framställning slussning ske (särskild taxa), om detta låter sig göras utan hinder för kanalbolaget. Framställning görs, senast 5 dagar innan aktuell slussningsdag, till kanalkontoret tel 0530-447 50.

Se: www.dalslandskanal.se

Dalslands Kanal AB är ansvarig för drift av kanalen

 

 

Dela artikeln