Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

(59-38,4N 17-36,5E) Sjökort 112
Svängbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 2,7 m. Fri bredd 12,4 m.

Bron fjärrmanövreras från Stäkets brocentral.

Öppningstider

Den 1 maj - 15 oktober
Kl 0900, 1000 … 2200, efter anmälan.
Nyttotrafik kan efter förhandsbeställning erhålla öppning vid annan tid.

Den 16 oktober - 30 april
Bron öppnas efter förhandsbeställning.

Kontakt:
Brovakten (Stäket): 08-583 518 75 eller VHF kanal 14

Trafiksignaler:

Iso R 3s Bron stängd
Iso R 3s + Iso W 3s Signal uppfattad
Iso R 3s + F W Bron under klargöring, avvakta
FR + Iso W 3s Lämna företräde för mötande
Iso G 3s Bron öppen, passera
FR + FW Bron kan ej öppnas

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron

Dela artikeln