Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

(57-42,9N  11-58,0E)       Sjökort 9312, 1352

Klaffbro
Segelfri höjd vid stängd bro:   Mittspann 18,3 m (Brons sidospann är avstängda för all sjötrafik)

Öppningstider

Maj - Augusti

Vardagar: 0000 - 0600; 0900 - 1200
Helgdagar: 0000 - 1200

Under sommarmånaderna kan det, vid gynnsam temperatur, förekomma att vinteröppningstiderna används.

September - April

Vardagar: 0000 - 0600; 0900 - 1500; 1800 - 2400
Helgdagar: 0000 - 2400

Observera att området är en byggplats och att det förekommer tidpunkter när möjlighet till passage kommer att vara begränsad, alternativt ej vara möjlig. För mer information om bygget av Hisingsbron, se www.hisingsbron.se
 

Klaffbro med fasta sidospann. Endast brospannet i älvfårans mitt är avsett för sjötrafik.

Klaffspannet är 20 m brett och har en fri höjd av 18.3 m över MHW. Spannet får endast passeras sedan klarsignal givits från bron. 
Med anledning av arbetet med den nya Hisingsbron reduceras den maximala fartygsbredden för passage genom Göta Älvbron från 16,5 meter till maximalt 13,4 meter. Detta beslut gäller från 2016-12-15 och tills vidare.

Sidospannen är avstängda för all fartygstrafik.

Obs! Fartyg med fällbara master skall i möjligaste mån utnyttja möjligheten att anpassa höjden, d.v.s. fartygets "airdraught" för passage utan broöppning, för att minska antalet broöppningar då dessa skapar trafikproblem i centrala Göteborg.

Brovakten: VHF kanal 9, Götaälvbron

Göteborgs kommun är ansvarig/ägare till bron 

Marieholmsbron
Öppnas efter kontakt med brovakt på VHF kanal 9. Har man ingen VHF ombord får man lägga sig intill bron till broföraren ger klartecken med ljussignaler att öppning kan ske.

Dela artikeln