Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

(59-18.2N 18-04.0E) Sjökort 6141

Danviksbroarna
(59-18,8N 18-06,3E)
Dubblerad enkelarmad klaffbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 11,8 m.

Skansbron

(59-18,2N 18-04,7E)
Dubbelarmad klaffbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 11,4 m

Liljeholmsbron

(59-18,8N 18-01,9E) Dubblerad gatubro
Segelfri höjd vid stängd bro (under det öppningsbara spannet): 13,4 m
Segelfri höjd under det fasta spannet: 14,7 m

Dagtid
Broöppning sker vid behov. Beställ broöppning på tel. 08-670 28 15.

Nattetid
Vardagar 23.30-06.00, helger 23.30-06.30
Broöppning beställa minst 5 timmar innan och bekräftas en timme före ankomst till Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikcentral, på tel. 08-670 28 10.

VHF-kanaler: 16 och 12

Broarna öppnas ej då medelvinden överstiger 15 m/sek under 10 min.
Fartyg med en l.ö.a. som överstiger 50 m får gratis förtöjningshjälp i Hammarbyslussen.

Stockholms Hamnar AB är ansvarig/ägare till broarna

Dela artikeln