Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

(58-36,6N 16-12,4E) Sjökort 6212

Klaffbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 5,0 m
Fri bredd 11 m.

Nyttotrafik
Nyttotrafik ska alltid anmäla sin ankomst minst 1 timme i förväg till brovakten på telefonnummer 0730-499 500. Brovakten (beställning av broöppning) nås dagtid klockan 07.00 till 15.30.

Öppningstider för Fritidsbåtar
18 april till och med 15 juni:

  • Måndag till fredag klockan 9.30 och klockan 15.00
  • Torsdagar även klockan 17.00
  • Lördag och söndag klockan 10.00
  • På helgdagar och aftnar öppnar Händelöbron som på söndagar.

1 september till och med 16 oktober:

  • Måndag till fredag klockan 9.30 och klockan 15.00
  • Torsdagar även klockan 17.00
  • Lördag och söndag klockan 17.00
  • På helgdagar och aftnar öppnar Händelöbron som på söndagar.

Övrig tid på året:

Bron öppnas vid två fasta tillfällen vardagar klockan 09.30 och klockan 15.00. För att passera måste anmälan till brovakten på telefonnummer 0730-499 500 ske minst 1 timme i förväg. Brovakten nås dagtid klockan 07.00 till 15.30.

Övriga upplysningar
Bron får passeras efter det att grön signal har givits.

Norrköpings kommun är ansvarig/ägare till bron

Dela artikeln