Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

(59-31,8N 17-00,5E) Sjökort 113 , 1133
Svängbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 6,0 m.

Öppningstider

Nyttotrafik
Varje dag under hela dygnet efter beställning.

Första anrop

Västgående fartyg anropar vid trafikrapporteringspunkt 25, Oknö Hälludde
• Ostgående fartyg anropar vid trafikrapporteringspunkt 26, Kungsberget.

Andra anrop

• 8 minuter före passage anropas bron igen, varvid fartyget erhåller besked om broöppning kan ske eller ej.

VHF: kanal 68, Hjulstabron Telefon: 0171-44 90 82.

Fritidsbåtar, sommartid

Den 1 maj - 15 oktober kan bron öppnas enligt nedan angivna tider.
Fritidsbåtar ska, vid behov använda VHF kanal 14 för kontakt med brovakt.

 

Vardagar

• 00.10 - 00.20
• 02.10 - 02.20
• 04.10 - 04.20
• 06.10 - 06.20
• 09.10 - 09.20
• 10.10 - 10.20
• 11.10 - 11.20
• 13.10 - 13.20
• 14.10 - 14.20
• 15.10 - 15.20
• 18.10 - 18.20
• 20.10 - 20.20
• 22.10 - 22.20

Lördagar, söndagar och helgdagar

• Dygnet runt öppnas bron en gång inom följande tider: 0010 - 0020, 0110 - 0120 osv till 2310 - 2320.

Fritidsbåtar, vintertid

Den 16 oktober - 30 april sker öppning endast efter anmälan på telefon eller VHF.
Fritidsbåtar ska, vid behov, använda VHF kanal 14 för kontakt med brovakt.

Hjulstabron telefon: 0171-44 90 82.

Övriga upplysningar
Bron är kameraövervakad.

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron

Dela artikeln