Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

Nockebybron
(ca 59-19,7N 17-54,5E) Sjökort 111

 

Svängbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 12 m.
Fri bredd 24 m.

Öppningstider

1 maj - 15 oktober 

Bron öppnas, efter anmälan till brovakten, de första tio minutrarna efter varje hel timme enligt följande:

Helgfri Måndag – Torsdag: 0700-0710, 0900-1510, 1900-2210
Helgfri Fredag: 0700-0710, 0900-1410, 1900-2210
Lördag: 0700-2210
Söndag och helgdag före vardag: 0700-1610, 1800-2210

Öppningar medges ej (spärrtider) under nedanstående tider:
Måndag – Torsdag: 0710-0900, 1510-1900
Helgfri Fredag: 0710-0900, 1410-1900
Söndag och helgdag före vardag: 1610-1800

16 oktober - 30 april

Bron öppnas kl. 09.00-16.00 efter förhandsbeställning

Samma spärrtider som sommartid gäller

Nyttotrafiken

Nyttotrafiken kan, om särskilda skäl föreligger, efter förhandsbeställning erhålla öppning vid annan tid hela året, dock ej helgfri måndag-torsdag kl. 07.10-09.00 och 15.10-19.00. Fredagar 07.10-09.00 och 14.10-19.00 och ej heller sön- och helgdag före vardag kl. 16.10-18.00.

Förhandsbeställning

Förhandsbeställning kan göras under ordinarie arbetstid, helgfri måndag­ fredag kl.07.00-16.00 hos Brovakten, telefon 08-80 32 62. Broarna skall under ordinarie arbetstid om möjligt kunna öppnas senast en timme efter det beställningen gjorts hos platskontoret.


Trafikverket är ansvarig/ägare till bron.

Dela artikeln