Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

(65-13,9N 21-31,0E) Sjökort 415, 4151

Klaffbro
Segelfri höjd vid stängd bro 13,5 m.

Bron öppnas dygnet runt för fartyg som kräver större segelfri höjd än 13,5 m.

Broöppning beställs vardag, minst tre timmar innan passage,
mellan kl 0630 - 1530, hos Trafikverkets kundtjänst.

Vid broöppning passar bropersonalen VHF kanal 13.

Beställning och upplysning tel: 0771-921 921 / 070-256 10 51.

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron.

Dela artikeln