Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

(59-16,4N 15-14,5E) Skebäcksbron
Svängbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 3,6 m.
Fri bredd 9,2 m.
 
(59-16,7N 15 15,6E) Osetbron
Segelfri höjd vid stängd bro: 3,8 m.
Fri bredd 9,0 m.
Bron fjärrstyrs från Skebäcksbron.

Sjökort 114


Fritidsbåtar

Bron öppnas max 1 gång per timme i samband med slussning.
Slussning under annan tid än maj - september, förbeställs senast en dag före passage på tel: 019-18 91 11.

Nyttotrafik
Broöppning kan erhållas dygnet runt efter förbeställning.
Anmälan skall göras senast 1 timme före beräknad ankomst från ost per telefon eller med ljudsignal 300 m före bron.

Övriga upplysningar
En omvänd pegel är monterad på ledverket för kontroll av fri höjd. Broöppning beställs på telefon: 019-18 91 11.
Se vidare upplysningar: www.orebrohamn.com

Örebro kommun är ansvarig/ägare till broarna

Dela artikeln