Start > Båtliv > Södertälje kanal

OBS! På grund av avstängning av E4 i Södertälje är tider för broöppning och slussning ändrade tills vidare!

Mälarbron:
13,8 meter s
egelfri höjd* |34m| full bredd
15,0 meter segelfri höjd* |10m| mellan markeringar

Nyttotrafik

Mälarbron öppnas vid behov med följande undantag:
Vardagar mellan kl 06.00-09.00 samt 15.00 -18.00
Broöppning begärs hos Södertälje kanal, VHF kanal 68 eller tel 0771-630 655
Sluss och slussbro öppnas vid behov.

Fritidsbåtar

Mälarbron öppnas
Måndag - Fredag: 09.00, 11.00, 13.00, 14.50, 19.00, 20.00 och 21.00
Lördag - Söndag och helgdag: 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00 och 21.00
Övrig tid efter överenskommelse med Kanaloperatör.

Slussning Sydgående - mot Saltsjön

Nordgående trafik slussar omedelbart efter sydgående

Högsäsong 1 juni -31 augusti

Måndag - Fredag: 09.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.15, 21.15
Lördag - Söndag samt helgdag: 15 min efter hel timme 08.15 - 21.15
Övrig tid efter överenskommelse med Kanaloperatör.

1 september - 31 maj
Måndag - Torsdag: 0915, 1115, 1315, 1515, 1730, 1915, 2115
Fredag: 0915, 1115, 1315, 1515, 1730, 1815, 1915, 2015, 2115
Lördag - Söndag samt helgdag: 15 min efter hel timme 08.15 - 21.15
Övrig tid efter överenskommelse med Kanaloperatör.

Slussbron och Slussning mot Mälaren
Högsäsong 1 juni -31 augusti

Måndag - Fredag: 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30
Lördag - Söndag samt helgdag: 30 min efter hel timme 08.30 - 21.30
Övrig tid efter överenskommelse med Kanaloperatör.

1 september - 31 maj
Måndag - Torsdag: 0930, 1130, 1330, 1530, 1745, 1930, 2130
Fredag: 0930, 1130, 1330, 1530, 1745, 1830, 1930, 2030, 2130
Lördag - Söndag samt helgdag: 30 min efter hel timme 08.30 - 21.30
Övrig tid efter överenskommelse med Kanaloperatör.

Vissa avvikelser kan ske under helgdagar eller dag före helgdag.

Övriga upplysningar
Segelbåtar med större höjd än 15,0 m, på nordgående, måste anpassa sin genomfart till tiderna för Mälarbrons öppning. Detaljinformation finns lokalt på skyltar. Hela kanalen övervakas av TV-kameror från manövertornet för Södertälje kanal.
Fartbegränsning till 6 knop gäller i hela kanalen. Trafik- och Brosignaler se sjökort 6181.
Kanaloperatör nås på tel 0771-630 655, VHF kanal 14 och 68.

*Segelfri höjd = brons höjd vid medelhögvattenstånd, minskad med 0,5m säkerhetsmarginal

Dela artikeln