Start > Sjöfart > Sjökort och Publikatio... > Öppningstider, broar &...

(59-11,6N 017-37,9E) Sjökort 6181

Mälarbron
Dubbelklaffbro.
Segelfri höjd* full bredd |34|: 13,8 m
Segelfri höjd* mellan markeringar på bron |10|: 15,0 m
Fri bredd: 34,9 m

*Segelfri höjd = höjd vid medelhögvattenstånd + 0,5m säkerhetsmarginal

Nyttotrafik
Mälarbron och Slussbron öppnas vid behov med följande undantag:
Vardagar mellan kl 0730 - 0830 och kl 1600 - 1715
Bron öppnas efter beställning hos Södertälje kanal, VHF kanal 68 eller tel 0771-630 655

Fritidsbåtar 
Mälarbron öppnas
Måndag - Torsdag: 0900, 1100, 1300, 1500, 1715, 1900 och 2100.
Fredag: 0900, 1100, 1300, 1500, 1715, 1900, 2000 och 2100.
Lördag - Söndag samt helgdag: 0800, 0900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100.
Övrig tid efter överenskommelse med Kanaloperatör.

Slussbron och Slussen (Högsäsong 1 juni -31 augusti)
Måndag - Fredag: 0815, 0915, 1015, 1115, 1215, 1315, 1415, 1515, 1615, 1730, 1815, 1915, 2015, 2115
Lördag - Söndag samt helgdag: 0815, 0915, 1015, 1115, 1215, 1315, 1415, 1515, 1615, 1715, 1815, 1915, 2015, 2115
Övrig tid efter överenskommelse med Kanaloperatör.

Slussbron och Slussen (1 september - 31 maj)
Måndag - Torsdag: 0915, 1115, 1315, 1515, 1730, 1915, 2115
Fredag: 0915, 1115, 1315, 1515, 1730, 1815, 1915, 2015, 2115
Lördag - Söndag samt helgdag: 0815, 0915, 1015, 1115, 1215, 1315, 1415, 1515, 1615, 1715, 1815, 1915, 2015, 2115
Övrig tid efter överenskommelse med Kanaloperatör.

Tiderna gäller för södergående trafik. Nordgående trafik slussar 30 minuter efter hel timme, 08-21 högsäsong. Vissa avvikelser kan ske under helgdagar eller dag före helgdag.

Övriga upplysningar
Segelbåtar med större höjd än 15,0 m, på nordgående, måste anpassa sin genomfart till tiderna för Mälarbrons öppning. Detaljinformation finns lokalt på skyltar. Hela kanalen övervakas av TV-kameror från manövertornet för Södertälje kanal.
Fartbegränsning till 6 knop gäller i hela kanalen. Trafik- och Brosignaler se sjökort 6181. 
Kanaloperatör nås på tel 0771-630 655, VHF kanal 14 och 68.

Sjöfartsverket är ansvarig/ägare till bron/slussen

Dela artikeln