Södertälje kanal - Sjofartsverket
Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

Södra kanalbroarna (59-11,1N 017-38,6E) Sjökort 6181

Klaffbroar samt lyftbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 26,0m
Segelfri höjd för öppen lyftbro: 41,5m
Fri bredd: 26,2m

Broarna öppnas för fartyg på nedanstående tider efter anmälan till Södertälje Kanal på tel 0771-630 655 eller VHF kanal 68.
Anmäl minst 4 timmar före aktuell tid.

  Broöppningar Södertälje Kanal 2017-12-10 till 2018-12-08

Dagligen
0028 - 0048
0200 - 0220
0300 - 0320
0420 - 0440
1013 - 1033
1313 - 1333
2313 - 2333
Måndag-Lördag
1928 - 1948
Lördag-Söndag
0735 - 0755
   


Vissa avvikelser kan ske under helgdagar eller dag före helgdag. I angivna tider ingår broarnas svängningstider. Om tågläget så oundvikligen kräver kan smärre avsteg, upp till 15 min, göras från öppningstiderna.

Övriga upplysningar
Hela kanalen övervakas av TV-kameror från manövertornet för Södertälje kanal. Fartbegränsning till 6 knop gäller i hela kanalen. Trafik- och Brosignaler; se sjökort 6181.

Trafikverket är ansvarig/ägare till broarna

Dela artikeln