Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

Södra kanalbroarna (59-11,1N 017-38,6E) Sjökort 6181

Klaffbroar samt lyftbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 26,0m
Segelfri höjd för öppen lyftbro: 41,5m
Fri bredd: 26,2m

Broarna öppnas för fartyg på nedanstående tider efter anmälan till Södertälje Kanal på tel 0771-630 655 eller VHF kanal 68.
Anmäl minst 4 timmar före aktuell tid.

Broöppningar Södertälje Kanal:
Tiderna gäller tills vidare

Dagligen  
0017 - 0037  
0202 - 0222  
0300 - 0320  
0415 - 0435  
2250 - 2310  
   
Måndag-Fredag  
1035 - 1055  
1320 - 1340  
1935 - 1955  
   
Lördag-Söndag  
0736 - 0756  
1435 - 1455  
   

Lördag
1120 - 1140
2035 - 2055

Söndag
1005 - 1025

 


Vissa avvikelser kan ske under helgdagar eller dag före helgdag. I angivna tider ingår broarnas svängningstider. Om tågläget så oundvikligen kräver kan smärre avsteg, upp till 15 min, göras från öppningstiderna.

Övriga upplysningar
Hela kanalen övervakas av TV-kameror från manövertornet för Södertälje kanal. Fartbegränsning till 6 knop gäller i hela kanalen. Trafik- och Brosignaler; se sjökort 6181.

Trafikverket är ansvarig/ägare till broarna

Dela artikeln