Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

(58-25N 11-16E) Sjökort: 933

Svängbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 5,7 m
Minsta bredd: 15,7 m

Öppningstider

15 april - 15 oktober
alla dagar kl 0600 - 2200

16 oktober - 14 april
måndag - fredag kl 0800 - 1700
Efter förhandsbeställning kan öppning även ske: måndag - fredag kl 0600 - 0800 och kl 1700 - 2200 samt lör-, sön- och helgdagar kl 0600 - 2200.

Förhandsbeställning ska göras minst en timme före ankomst, på tfn 0523-503 31.
Anmälan kan även göras via VHF, kanal 6.

Övriga upplysningar
Förbud mot segelföring gäller i hela kanalen. Före ingång i kanalen anropas Sotenäsbron på VHF, kanal 6.

Sjöfartsverket är ansvarig/ägare av kanalen

Externa Länkar

Dela artikeln