Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

(59-17,6N 017-48,6E) Sjökort 111

Klaffbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 6 m.


Öppningstider

1 maj -15 oktober
Broöppning kan erhållas en gång/timme under 10 min, efter varje halv timma enligt följande.
Vardagar: 0630, 0930, 1030 .... 1430, 1930, 2030, 2130 
Lördag, Söndag och helgdag: 0630, 0730 ... 2130
Nyttotrafik kan, efter förhandsbeställning, om möjligt erhålla öppning på annan tid.

16 oktober - 30 april
Dagligen: 0900 - 1600 efter förhandsbeställning.
Nyttotrafik kan, efter förhandsbeställning, om möjligt erhålla öppning på annan tid.

Förhandsbeställning görs på telefon: 08-80 32 62.

Under ordinarie arbetstid, öppnas bron om möjligt, senast 1 timme efter det beställning gjorts.

Övrigt
Fritidsbåtar skall vid behov använda VHF kanal 14 för kontakt med brovakten.

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron

Dela artikeln