Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

(59-22,7N 017-02,3E) Sjökort 111, 113

Svängbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 2,8 m

Öppningstider

Nyttotrafik

Alla dagar kl 0600 - 2200, övrig tid efter förhandsbeställning.

Mellan 26 augusti - 15 oktober, 2020 öppnas inte bron för båttrafik under vardagar kl 0800, 1500 och 1600. Övrig tid öppnas bron som vanligt enligt schema.

Den 22 - 24 september pågår underhållsarbete av Tosteröbron. Arbetet ger störningar i trafiken eftersom bron ska öppnas och stängas flera gånger. Arbetet sker främst under natten.

Tider då trafiken påverkas är:
Natten mellan tisdag 22 och onsdag 23 september kl. 22-04.
Onsdag 23 sep. Förmiddag efter kl. 9.
Natten mellan onsdag 23 och torsdag 24 september kl. 22-04.
Torsdag 24 september. Förmiddag efter kl. 9.

I god tid före beräknad passage ska fartygets lots eller befälhavare kontakta brovakten på VHF och förvissa sig om att det går att få broöppning vid den beräknade passagetiden. 8 min före beräknad passage ska förnyad VHF-kontakt tas med brovakten.

VHF: kanal 68, Tosteröbron Telefon: 0171-44 90 82.

Fritidsbåtar
1 maj - 15 oktober
Alla dagar kl 0600 - 2200 öppnas en gång/timme under 10 min enligt följande:
0600-0610, 0800-0810, 0900-0910, 1000-1010 ----> 2000-2010, 2100-2110, 2150-2200.

Mellan 26 augusti - 15 oktober, 2020 öppnas inte bron för båttrafik under vardagar kl 0800, 1500 och 1600. Övrig tid öppnas bron som vanligt enligt schema.

Den 22 - 24 september pågår underhållsarbete av Tosteröbron. Arbetet ger störningar i trafiken eftersom bron ska öppnas och stängas flera gånger. Arbetet sker främst under natten.

Tider då trafiken påverkas är:
Natten mellan tisdag 22 och onsdag 23 september kl. 22-04.
Onsdag 23 sep. Förmiddag efter kl. 9.
Natten mellan onsdag 23 och torsdag 24 september kl. 22-04.
Torsdag 24 september. Förmiddag efter kl. 9.

16 oktober - 30 april
Alla dagar kl 0600 - 2200 efter anmälan per VHF eller telefon eller med signalkontakt vid respektive ledverk.

Fritidsbåtar ska, vid behov, använda VHF kanal 14 för kontakt med bron.

Övriga upplysningar
Bron fjärrmanövreras från Hjulstabron genom kameraövervakning.
Nyttotrafik skall använda den södra passagen i båda riktningarna. Den norra passagen tillåter endast fritidssjöfart.

Strängnäs kommun är ansvarig/ägare till bron

Dela artikeln