Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Tillverkning av sjökort > Kvalitetshöjande åtgär...

Uppbyggnadsplanen för NSL tas fram i samråd mellan Sjöfartsverket och Lantmäteriet. Vid uppbyggandet försöker hänsyn tas till Sjöfartsverkets prioriterade områden och farledsprojekt samt Lantmäteriets planerade periodiska ajourhållning av GGD.

Sjöfartsverket är ansvariga för att beställa tilläggskartering av de specifika NSL-objekten. Övrigt arbete som ajourhållning av strandlinjen samt inläggande av nykarterade områden står Lantmäteriet för. Båda myndigheterna ansvarar för mindre uppdatering för att upprätthålla aktualiteten i NSL.

I nedan kartbild redovisas översiktligt vilka områden som är karterat och korrekturläst klart (190801 - grön yta), samt planerade områden 2019-2020.

Kartbild av planerad NSL 2019-2020

Idag kommer NSL ut i produkter både från Lantmäteriet och Sjöfartsverket. Lantmäteriet tar med NSL i den tryckta fastighetskartan samt i tjänsten topografisk webkarta. Sjöfartsverket tar med NSL i de produtker som berörs i de tilläggskarterade områdena. 

NSL infört i sjökortsprodukter 190801

Dela artikeln