Start > Sjöfart > Sjötrafikinformation

Den som under ett visst kalenderår har tagit emot farliga och skadliga ämnen som har transporterats i bulk till sjöss ska senast den 1 mars året därpå lämna uppgift om den mottagna mängden ämnen till Sjöfartsverket.

Det rör sig huvudsakligen om kemikalier av olika slag, olja, kondenserad naturgas (LNG) och petroleumgas (LPG). Skyldigheten – förutom när det gäller flytande naturgas – ska gälla endast den som tagit emot ämnen av en viss mängd. Den som har tagit emot flytande naturgas ska vara skyldig att lämna uppgift om detta oavsett vilken mängd som har mottagits.

Den första rapporteringen till Sjöfartsverket kommer således att ske 2020 och ett arbete med att ta fram en lista på berörda mottagare sker just nu.

Till de som är eller tror sig vara berörda ber vi kontakta Emelie Angberg emelie.angberg@sjofartsverket.se som kommer att sköta rapporteringen. Sjöfartsverket återkommer med ytterligare information under 2019 till berörda mottagare.

>Läs mer om konventionen och rapporteringen

Dela artikeln