Start > Snabblänkar > Sjöfartsverket i Almed...

Foto: Patrik Nilsson

Arrangör: Sjöfartsverket

Dag: 1/7 2019 10:00 - 10:45

Evenemangskategori/typ: Seminarium

Plats: Maritima mötesplatsen, Hamngatan 1, trädgården

Beskrivning av samhällsfrågan

Sjöfarten är ett energieffektivitet transportslag med relativt små externa effekter i form av påverkan på miljö, klimat och infrastruktur jämfört med vägtransporter. Men hur ser vi till att sjöfarten är miljöeffektiv och konkurrenskraftig även i framtiden?

Utökad information om evenemanget

Att flytta gods från land till sjö är numera en prioriterad politisk fråga. Samtidigt har regeringen beslutat att utsläppen av växthusgaser för inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030 och att det ska vara fossilfritt 2045. Hör om vilka hinder och möjligheter som finns för omställning till fossilfritt och när vi presenterar Sjöfartsverkets förslag till förändring av de miljöincitament som möjliggör lägre avgifter för redare som genomför miljöförbättrande åtgärder. Föredragen följs av en paneldiskussion med fokus på hur vi kan göra sjöfarten mer miljövänlig?

Medverkande:

Anders Roth, Mobilitetsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet

Katarina Norén, Generaldirektör, Sjöfartsverket

Åsa Coenraads, Riksdagsledamot, Moderaterna

Mikael Larsson, Riksdagsledamot, Centerpartiet

Åsa Burman, Verksamhetschef, Lightshouse

Niklas Härenstam, Moderator, Sjöfartsverket

Johan Büser, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna

>Läs mer i Almedalsprogrammet

Dela artikeln