Start > Snabblänkar > Sjöfartsverket i Almed...

Foto: Jonas Westling

Arrangör: Transportföretagen och Sjöfartsverket

Dag: 3/7 2019 10:00 - 10:45

Evenemangskategori/typ: Seminarium

Plats: Maritima mötesplatsen, Hamngatan 1, trädgården

Beskrivning av samhällsfrågan

Transportnäringen är navet i den svenska ekonomin. Varor, människor och tjänster ska kopplas samman över hela vårt avlånga land. Att nästan all export och import från och till Sverige också hanteras av sjöfarten gör att kraven ökar på en välutbildad och kunnig arbetskraft.

Utökad information om evenemanget

Sjöfartsbranschen står inför stora utmaningar vad gäller den framtida kompetensförsörjningen. Efter ett antal år av vikande söktryck till sjöfartsutbildningarna ses en försiktig uppgång i antal sökande. Under ett antal år har många av de svenska rederierna flaggat ut sina fartyg, men även där sker nu en positiv förändring med inflaggningar och många nybyggen som får svensk flagg. Hur ser branschens eget ansvar ut? Och vad kan politiken göra - inte minst med tanke på att Arbetsförmedlingen står inför en stor omstöpning? Välkomna till ett seminarium om Sveriges kanske viktigaste kompetensutmaning - hur säkerställer vi att framtidens transportsystem hanteras av en kompetent arbetskraft?

Medverkande:

Tomas Eneroth, Infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet

Katarina Norén, Generaldirektör, Sjöfartsverket

Maria Mindhammar, Överdirektör, Arbetsförmedlingen

Christer Bruzelius, VD, Destination Gotland AB

Caj Luoma, Chef Kompetensförsörjning, Transportföretagen

>Läs mer i Almedalsprogrammet

Dela artikeln