Start > Snabblänkar
Sökord:

80 träffarbehörigheter inom hela webbplatsen

 1. FAQ Arrivals : Lotsbeställning & farledsdeklaration

  FAQ - vanliga frågor Arrivals, e-tjänsten för lotsbeställning ... behörighet till e-tjänster m.m. Övrig information om behörighet till e-tjänster m.m. Fartygsanmälan 1. Hamnen jag vill lägga in i min fartygsanmälan finns inte i listan? Gå ...

  Senast uppdaterad: 2013-02-12 13:13:27
 2. Lotsa rätt (SOU 2007:106)

  REMISSYTTRANDE 1 (4) Handläggare, direkttelefon Datum Vår beteckning ... Behörighetsreglering för lotsar Sjöfartsverket tillstyrker förslaget om behörighetsreglering för lotsar och - finner det lämpligt att Sjöfartsinspektionen ges i uppgift ...

  Senast uppdaterad: 2010-02-17 23:28:46 Storlek: 109 Kb
 3. Teknikinformation

  Webbläsare och operativsystem ... behörighet motsvarande systemadministratör. Har du inte rätt behörighet måste du kontakta din lokala systemadministratör för support. I dessa fall kan Sjöfartsverket inte hjälpa dig. Säkerhet vid användandet ...

  Senast uppdaterad: 2009-04-17 08:26:14
 4. Svenskt Program Sjö- flyg SAR 2013-01-31 Ver. 1.01 klar

  SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST SJÖFARTSVERKfl" q. "3 SJÖFARTSVERKET Sjöfartsverket Dr-nr 1199-13-01359 ... behörighet för båda räddningstjänsterna och/eller minst två biträdande räddningsledare. För att ytterligare förstärka ...

  Senast uppdaterad: 2013-04-22 06:43:18 Storlek: 628 Kb
 5. 14-02355

  di" (3) SJÖFARTSVERKET ~0529 M.0235 ... behörighet och utbildning som omhändertar rekommendationen. Transportstyrelsen har i arbetet med föreskriften tillämpat ett samrådsförfarande där Sjöfartsverket har getts möjlighet att lämna synpunkter. ...

  Senast uppdaterad: 2014-06-03 13:42:02 Storlek: 314 Kb
 6. Reformerad räddningstjänstlagstiftning (SOU 2002:10)

  Handläggare direkttelefon 1 (10) Datum Vår beteckning 2002-03-13 Ert datum Er beteckning ... behörighet - och kunskap hos den ena myndighetens räddningsledare som den andra - myndighetens räddningsledare inte besitter. Sjöfartsverket anser därför ...

  Senast uppdaterad: 2010-02-17 23:28:43 Storlek: 133 Kb
 7. Lagföring av brott mot sjösäkerhetslagstiftningen

  2004-02-12 - Lagföring av brott mot sjösäkerhetslagstiftningen - Sjöfartsinspektionen utövar tillsyn av fartyg och utreder vissa ... behörighet (avser den enskilde sjömannen) 6 · brist i vakthållning, utkik 2 · bristande i gott sjömanskap, ovarsam ...

  Senast uppdaterad: 2010-02-17 23:27:44 Storlek: 141 Kb
 8. Lotsbeställning

  En avisering om ... Behörighet till e-tjänst - Ansökan om behörighet till e-tjänsten Lotsbeställning görs via denna webbplats, Ansök om e-tjänst . Vill du veta mer om e-tjänsten Lotsbeställning, kontakta Kundstöd på telefon nr - 010-478 58 ...

  Senast uppdaterad: 2012-09-06 05:59:35
 9. Ny farled i Stockholms skärgård

  Miljökonsekvens- beskrivning (MKB) - Ny farled i - Stockholms skärgård - Projekt - INMISJÖ - inseglingslederna - till ... behörighet att utfärda föreskrifter och allmänna råd - inom sitt område. Dessa finns samlade i Sjöfartsverkets författnings- ...

  Senast uppdaterad: 2010-02-17 23:27:50 Storlek: 5315 Kb
 10. Farledsdeklarationer

  Avgiftspliktiga fartyg som lastar ... behörighet till e-tjänsten Farledsdeklarationer görs via denna webbplats, Ansök om e-tjänst. - Vill du veta mer om e-tjänsten Farledsdeklarationer, kontakta Kundstöd på telefon nr - 010-478 58 00 eller via ...

  Senast uppdaterad: 2013-10-23 14:26:10