Start > Snabblänkar
Sökord:

92 träffarbehörigheter inom hela webbplatsen

 1. OstersjostrateginSjoV

  It t~) SJOFARTSVERKET Avdelning Sainlialle Handläggate, di,ekL{elcfon Narine ... finns idag i - pappersformat ombord i fartygen. Inom ramen för MONALISA ska ett koncept - utvecklas och demonstreras, där ett personligt "smart card" placeras i en - korläsare ...

  Senast uppdaterad: 2011-07-07 12:32:44 Storlek: 411 Kb
 2. Fartygsanmälan

  Fartyg som är ... behörighet till SSNS görs via denna webbplats, se Ansökan om behörighet till e-tjänster. - SafeSeaNet Sweden tillhandahåller tre alternativa rapporteringsmöjligheter: - 1. manuell inmatning via webbapplikation på Sjöfartsverkets ...

  Senast uppdaterad: 2014-07-04 13:35:49
 3. Vikingutredning

  2 (28) Kopia: Näringsdepartementet - Kustbevakningens styrelse Regioncheferna och chefen ... behörighet ... 15 Arbetsmiljö - säkerhet för personalen samt påverkan på yttre miljö... 17 Återstående ekonomisk och teknisk livslängd ... 17 Nuvarande ...

  Senast uppdaterad: 2010-02-17 23:28:09 Storlek: 4019 Kb
 4. Ansökan (undertecknad version) v1

  Agnes Advokatbyrå AB - Box 2035 - SE-132 02 Saltsjö-Boo - E: info@agnesadvokat.se - T ... BEHÖRIGHET C. ORIENTERING D. ANSÖKANS UTFORMNING E. REFERENSSYSTEM I HÖJD OCH PLAN UTVECKLING AV TALAN 1. Bakgrund och utgångspunkter ... 12 1.1 Sjöfartens ...

  Senast uppdaterad: 2014-03-11 09:52:14 Storlek: 1981 Kb
 5. Rapport

  Kustbevakningen och - Sjöfartsverket Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 ... behörighet ... 15 Arbetsmiljö - säkerhet för personalen samt påverkan på yttre miljö ... 17 Återstående ekonomisk och teknisk livslängd ... 17 Nuvarande avtal ...

  Senast uppdaterad: 2010-02-17 23:27:56 Storlek: 1717 Kb
 6. FAQ Arrivals : Lotsbeställning & farledsdeklaration

  FAQ - vanliga frågor Arrivals, e-tjänsten för lotsbeställning ... behörighet till e-tjänster m.m. Övrig information om behörighet till e-tjänster m.m. Fartygsanmälan 1. Hamnen jag vill lägga in i min fartygsanmälan finns inte i listan? Gå ...

  Senast uppdaterad: 2013-02-12 13:13:27
 7. e-tjänster

  Sjöfartsverkets VTS ... behörighet Några e-tjänster kräver särskild behörighet, dvs. Sjöfartsverket prövar att de personer som önskar ansluta sig till en viss e-tjänst också har befogenhet att ta del av de uppgifter som finns registrerade ...

  Senast uppdaterad: 2013-04-17 12:45:55
 8. LotsaRattSjoV

  REMISSYTTRANDE 1 (4) Handläggare, direkttelefon Datum Vår beteckning ... Behörighetsreglering för lotsar Sjöfartsverket tillstyrker förslaget om behörighetsreglering för lotsar och - finner det lämpligt att Sjöfartsinspektionen ges i uppgift ...

  Senast uppdaterad: 2010-02-17 23:28:46 Storlek: 109 Kb
 9. SJÖFS 1996:6

  Sjöfartsverkets Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter om ... behörighet att handha endast - livflottar utfärdar Sjöfartsverket särskilt kompetensbevis. 2 Livbåtslejdare är den lejdare som skall finnas vid embarkeringsstation - för livräddningsfarkoster ...

  Senast uppdaterad: 2010-02-17 23:29:59 Storlek: 2451 Kb
 10. Teknikinformation

  Webbläsare och operativsystem ... behörighet motsvarande systemadministratör. Har du inte rätt behörighet måste du kontakta din lokala systemadministratör för support. I dessa fall kan Sjöfartsverket inte hjälpa dig. Säkerhet vid användandet ...

  Senast uppdaterad: 2009-04-17 08:26:14