Start > Snabblänkar
Sökord:

91 träffarbehörigheter inom hela webbplatsen

 1. OstersjostrateginSjoV

  Via AIS - systemet blir befälets identitet tillgängligt för ett verifikationssystem iland som - kontrollerar innehavda behörigheter mot krävda. En faktor för ...

  Senast uppdaterad: 2011-07-07 12:32:44 Storlek: 411 Kb
 2. Fartygsanmälan

  Fartyg som är på väg till en svensk ... behörighet till SSNS görs via denna webbplats, se Ansökan om behörighet till e-tjänster. - SafeSeaNet Sweden tillhandahåller tre alternativa rapporteringsmöjligheter: - 1. manuell inmatning via webbapplikation ...

  Senast uppdaterad: 2015-01-21 12:16:11
 3. Ansökan (undertecknad version) v1

  Agnes Advokatbyrå AB - Box 2035 - SE-132 02 Saltsjö-Boo - E: info@agnesadvokat.se - T ... BEHÖRIGHET C. ORIENTERING D. ANSÖKANS UTFORMNING E. REFERENSSYSTEM I HÖJD OCH PLAN UTVECKLING AV TALAN 1. Bakgrund och utgångspunkter ... 12 1.1 Sjöfartens ...

  Senast uppdaterad: 2014-03-11 09:52:14 Storlek: 1981 Kb
 4. Kustbevakningens och Sjöfartsverkets utredning

  Kustbevakningen och - Sjöfartsverket Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Avdelning Handläggare Tekniska avd./KBV Gert Friberg ... behörighet ... 15 Arbetsmiljö - säkerhet för personalen samt påverkan på yttre miljö ... 17 Återstående ...

  Senast uppdaterad: 2010-02-17 23:27:56 Storlek: 1717 Kb
 5. Samutnyttjande av fartyg av Vikingklass

  2 (28) Kopia: Näringsdepartementet - Kustbevakningens styrelse Regioncheferna och chefen för Kustbevakningsflyget - Sjöfartsverkets styrelse ... behörighet ... 15 Arbetsmiljö - säkerhet för personalen samt påverkan på yttre miljö... 17 Återstående ...

  Senast uppdaterad: 2010-02-17 23:28:09 Storlek: 4019 Kb
 6. e-tjänster

  PÃ ... behörighet Några e-tjänster kräver särskild behörighet (fartygsrapportering-SSNS, lotsbeställning och farledsdeklaration). Sjöfartsverket prövar att de personer som önskar ansluta sig till dessa e-tjänster också har befogenhet att ta ...

  Senast uppdaterad: 2015-01-13 08:26:31
 7. SJÖFS 1996:6

  Sjöfartsverkets Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter om livräddningsredskap och ... behörighet att handha endast - livflottar utfärdar Sjöfartsverket särskilt kompetensbevis. 2 Livbåtslejdare är den lejdare som skall finnas vid embarkeringsstation ...

  Senast uppdaterad: 2010-02-17 23:29:59 Storlek: 2451 Kb
 8. FAQ Arrivals : Lotsbeställning & farledsdeklaration

  FAQ - vanliga frågor Arrivals, e-tjänsten för lotsbeställning och farledsdeklaration > Nyheter nya Arrivals ... Övrig information om behörighet till e-tjänster m.m. Fartygsanmälan 1. Hamnen jag vill lägga in i min fartygsanmälan finns inte ...

  Senast uppdaterad: 2013-02-12 13:13:27
 9. Lotsa rätt (SOU 2007:106)

  och utfärda behörighetsbevis. Det är viktigt att redan - anställda lotsar, i enlighet med förslaget, med automatik ges behörighet att - lotsa i samma utsträckning som tidigare när de nya reglerna träder i kraft ...

  Senast uppdaterad: 2010-02-17 23:28:46 Storlek: 109 Kb
 10. Teknikinformation

  Webbläsare och operativsystem När det gäller Sjöfartsverkets e-tjänster ... behörighet motsvarande systemadministratör. Har du inte rätt behörighet måste du kontakta din lokala systemadministratör för support. I dessa fall kan Sjöfartsverket ...

  Senast uppdaterad: 2009-04-17 08:26:14
Navigationsvarning Rapportera faror och fel UFS/Underrättelser för sjöfarande