Start
År:
Månad:
Fritextsökning

2017, Antal träffar 11

 • Sjöfartsverkets Hållbarhetsredovisning 2016

  Sjöfartsverket är en av få statliga myndigheter som årligen redovisar sitt hållbarhetsarbete. Detta gör vi på eget initiativ, utan lagstadgade krav...
  Sidan publicerad: 2017-03-31

 • Testkörning med pråm på Göta älv

  Företaget Avatar Logistics AB provkör en pråm från Göteborg till Vänersborg längs med Göta älv. Försöket är delfinansierat av Sjöfartsverket och...
  Sidan publicerad: 2017-03-07

 • Trafiken på Trollhätte kanal återupptas måndag 6 mars

  Trafiken på Göta älv återupptas måndag 6 mars kl. 8.00. Farleden stängs återigen fredag 10 mars under en vecka på grund av anläggningsarbeten för d...
  Sidan publicerad: 2017-03-06

 • Fartyg på grund i Göta Älv

  Ett lastfartyg har gått på grund i Göta älv vid Lilla Edet. Den tar in vatten och det är kraftig slagsida på fartyget. Ingen person ska ha kommit...
  Sidan publicerad: 2017-02-24

 • Människan ska göra systemen säkrare

  Automatisering bidrar till en säkrare och effektivare trafik, men för också med sig nya risker. Nu pågår ett fyraårigt forskningsprojekt som ska...
  Sidan publicerad: 2017-02-15

 • Omfattande sjöräddningsövning på Mälaren 11 februari

  Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral larm om att flera människor gått genom Mälarens is i närheten av Strängnäs. Det är huvuddragen för en...
  Sidan publicerad: 2017-02-10

 • Frej hyrs ut till Finland

  Isbrytaren Frej hyrs ut till Finland även denna vinter enligt avtal med Finska Trafikverket, FTA. Avtalet innebär att Frej även ska användas i det...
  Sidan publicerad: 2017-01-25

 • Klart med varv för forskningsfartyg

  Det spanska varvet Armon får uppdraget att bygga Sveriges nya oceangående forskningsfartyg som ska ägas av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU....
  Sidan publicerad: 2017-01-19

 • Ny nordlig väderstation till sjöss

  På kassunfyren Nordvalen i Norra Kvarken finns sedan december landets nordligaste väderstation till havs. Genom information om faktisk vind och...
  Sidan publicerad: 2017-01-19

 • Atle inleder isbrytarsäsongen

  Isbrytaren Atle är nu i beredskap och därmed är vinterns isbrytningssäsong igång. Två finska isbrytare har redan inlett säsongens isbrytararbete i...
  Sidan publicerad: 2017-01-05

 • Åtgärder och stort engagemang krävs för ökad sjöfart

  Det finns förutsättningar för att transportera mer gods med sjöfart. Men sjöfarten har svårt att hävda sig i konkurrensen med väg- och järnvägstraf...
  Sidan publicerad: 2017-01-02

Dela artikeln