Start
År:
Månad:
Fritextsökning

2016, Antal träffar 25

 • Sjöfartsverkets nya styrelse utsedd

  Regeringen har utsett ledamöterna till Sjöfartsverkets nya styrelse. Jan Sundlings förordnande som styrelseordförande förlängs till och med den 30...
  Sidan publicerad: 2016-07-01

 • Från land till sjö – varför händer det inte?

  Sjöfartsverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige. Vi vill gärna höra din...
  Sidan publicerad: 2016-06-28

 • Årets isbrytarsäsong är över

  Vintern avslutades för isbrytarnas del den 8:e maj när Atle förtöjde i Luleå efter att under en veckas tid ha bevakat de kvarvarande isbumlingarna ...
  Sidan publicerad: 2016-06-01

 • Publikationen Ufs A 2016-17 är utgiven

  Publikationen Ufs A innehåller en mängd information av värde för handelssjöfart, fritidsbåtar, myndigheter och personer med anknytning till sjöfart.
  Sidan publicerad: 2016-05-18

 • FAMOS för korrekt höjdposition

  Djupare och bränslesnålare rutt eller mer last och ökad vinst per resa. Förutsättningen är att få till bättre vertikal positionering, något som ska...
  Sidan publicerad: 2016-05-10

 • Nu kontrolleras prickarna

  Ett säkert vårtecken till sjöss är den årliga översynen av farledssystemet som inleddes nyligen. Alla flytande sjösäkerhetsanordningar i form av...
  Sidan publicerad: 2016-04-29

 • Sjöräddningshund prisad

  Salts framgång ger skall i hundvärlden. Sjöräddningshunden har utsetts till Årets tjänstehund av Svenska Brukshundsklubben
  Sidan publicerad: 2016-04-27

 • Försäljning av del av fastighet i Umeå kommun

  Sjöfartsverket säljer del av fastigheten Umeå Stor-Fjäderägg 1:1, öster om norra delen av Holmöarna.
  Sidan publicerad: 2016-04-26

 • Gemensam isbrytarkapacitet utvecklas

  Vintersjöfartsprojektet WINMOS har nyligen avslutats. Det är en satsning för att säkra vintersjöfarten i Östersjön och norra Bottenviken som görs...
  Sidan publicerad: 2016-04-19

 • Vinden skapar kraftiga isvallar

  Isutbredningen i Bottenviken har den senaste tiden minskat på grund av kraftiga vindar, men vinden har medfört att kraftiga vallar bildats utanför...
  Sidan publicerad: 2016-04-08

 • Ny avgiftsmodell ute på remiss

  Sjöfartsverkets förslag till ny avgiftsmodell har nu gått ut på remiss. Förslaget har tagits fram för att möta den pågående strukturomvandlingen av...
  Sidan publicerad: 2016-03-22

 • Grönare styrning med miljöindex

  Sjöfartsverket utökar sin miljöstyrning för att driva på arbetet med att minska sjöfartens miljöpåverkan. Förslaget är att fartygens totala...
  Sidan publicerad: 2016-03-22

 • Isbrytarna har haft fullt upp

  De senaste veckorna har Sjöfartsverkets alla ordinarie isbrytare varit igång i assistansverksamheten.Trots milt väder veckan som gått är hela...
  Sidan publicerad: 2016-03-11

 • Miljön i fokus

  I det senaste numret av vår tidning Sjörapporten fokuserar vi på olika miljöaspekter – och det är isbrytarna som drar lasset. Som första fartyg i...
  Sidan publicerad: 2016-03-04

 • 100 miljarder djup i Sjöfartsverkets djupdatabas

  Sjöfartsverket har de senaste fem åren genomfört en historiskt stor kartläggning av Sveriges kust- och havsområden. Den nationella djupdatabasen so...
  Sidan publicerad: 2016-02-26

 • Samverkan är vår styrka

  Den svenska sjö- och flygräddningen är en samverkansorganisation och att stat, kommun och andra aktörer arbetar tillsammans för att rädda liv....
  Sidan publicerad: 2016-02-16

 • Nästan hela Bottenviken istäckt igen

  Under veckan har kylan återkommit i norr och nu är nästan hela Bottenviken åter istäckt, rapporterar Ulf Gullne, isbrytarledningen vid Sjöfartsverket.
  Sidan publicerad: 2016-02-05

 • Utökning av MSW skjuts upp

  Den 16 februari 2016 skulle Kustbevakningen anslutit sig till Maritime Single Window (MSW). De har nu gjort bedömningen att det inte är möjligt att...
  Sidan publicerad: 2016-02-02

 • Grunden läggs för säkrare och effektivare handelssjöfart

  Sjöfartsverket har inlett en upphandling av ombordsystemen som ska användas i STM, Sea Traffic Management.
  Sidan publicerad: 2016-01-29

 • Nu väntas minusgrader över landet igen

  Från mitten av nästa vecka väntas lågtrycken dra bort och prognosen visar på minusgrader, med väntad istillväxt i Bottenviken liksom istillväxt och...
  Sidan publicerad: 2016-01-29

 • Fortsatt istillväxt i norr

  Bottenviken är nu i det närmaste helt täckt av is och isbrytarna assisterar fartyg i stora delar av området. Den gångna veckan har Atle, Ymer, Ale...
  Sidan publicerad: 2016-01-22

 • Utredning klar om Furusundsleden

  Furusundsleden är en viktig farled in till Stockholm och är av avgörande betydelse för den trafik som bedrivs här. Trafiken skyddas av riksintresse...
  Sidan publicerad: 2016-01-20

 • Fler isbrytare sätts in för att assistera sjötrafiken

  Isbrytarna Ymer och Ale har den senaste veckan assisterat sjöfarten i Bottenviken. På söndag inleds säsongen för isbrytaren Frej.
  Sidan publicerad: 2016-01-15

 • Ale först ut av de svenska isbrytarna

  Isbrytaren Ale har inlett årets isbrytningsexpedition och assisterar fartyg till och från hamnarna längst upp i norra Sverige. Istäcket är 15- till...
  Sidan publicerad: 2016-01-07

 • Sjöfartsverket fortsätter att rusta militära sjömärken

  Under 2014 ingick Försvarsmakten och Sjöfartsverket i ett samarbete för att rusta upp militärleder. Arbetet har omfattat att återställa och avveckl...
  Sidan publicerad: 2016-01-05

Dela artikeln

Navigationsvarning Rapportera faror och fel UFS/Underrättelser för sjöfarande