Start > Sök i nyhetsarkiv > 2018

Mälarbron i Södertälje kommer att vara helt stängd för bil- och busstrafik lördag-söndag den 23 och 24 mars. Ingen sjötrafik får passera då på Södertälje kanal mellan klockan 07-19. Anledningen är pålningsarbeten vid Mälarbrons fundament.

Ledverken av trä under Mälarbron ska bytas ut mot sex stycken moderna i stål. Detta innebär höjd säkerhet då ledverkens funktion är att skydda brofundamenten från påsegling av fartyg. Inledande arbeten utfördes 13-14 februari 2019 med begränsad framkomlighet på bron.

Ledverkspålarna är 20 meter långa och de kan bara installeras med öppna broklaffar. Pålarna kommer i huvudsak att vibreras ned, vilket är en tystare metod jämfört med hydraulisk hammare. Effektiv installationstid per påle är cirka 1 timme. Det bullrande momentet beräknas till cirka tio minuter per timme.

För detta arbete krävs en större pråm och ovanpå den en pålningskran cirka 24 meter hög. Det innebär att båda brospannen ställs i öppet läge från lördag morgon klockan 07 till och med söndag kväll klockan 19 då arbetet måste vara avslutat enligt gällande tillstånd från Länsstyrelsen. Enligt gällande miljödom får arbete i kanalen bara utföras dagtid vardagar, men detta skulle innebära stora problem för all trafik, inklusive trafik till och från sjukhuset. Därför har dispens i frågan lämnats av Länsstyrelsen Stockholm, samt Miljönämnden i Södertälje kommun.

Sjötrafik på kanalen tillåts inte heller passera under tider då arbete bedrivs klockan 07-19, eftersom detta kan leda till flera avbrott i arbetet med risk för att arbetet inte kan färdigställas under angiven tidsperiod.

 

Dela artikeln