Start > Sök i nyhetsarkiv > 2020

Sjöfartsverkets verksamheter fungerar väl. I stort sett ska våra kunder inte påverkas av den pågående Coronapandemin.

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter angående coronaviruset, covid-19.

Sjö- och flygräddning

Vi har för närvarande en god beredskap för sjö- och flygräddning i hela landet.

Lotsning

Vår lotsning fungerar fortsatt väl i hela landet. Om det finns en misstänkt smitta ombord måste det anmälas till Kustbevakningen.

Vid misstänkt smitta måste även detta meddelas vid beställning av lots. Kontaktuppgifter till lotscentralerna.

Isbrytning

Isbrytningssäsongen är över och tjänsten påverkas inte av Corona. För isbrytningens del pågår underhåll, service och förberedelser inför kommande säsong enligt plan och utan störningar i enlighet med de uppsatta särskilda rutiner för personalen ombord.  

Sjögeografi

Förebyggande åtgärder har tagits för att säkerställa leveranser av navigationsvarningar och underrättelser för sjöfarande och elektroniska sjökort (ENC). 

Sjömansservice

Sjömansklubbarna är för tillfället stängda. Även transportservice är avstängd tillsvidare. Viss service till fartygsbesättningar kan i dagsläget utföras vid ISPS-punkten. För frågor eller ytterligare information, kontakta den lokala Sjömansservicestationen via telefon eller e-post.

Inriktningen och förhoppningen är att kunna öppna anläggningarna för besökare måndagen den 31 augusti 2020. OBS! Datumet är preliminärt och kan komma att ändras utifrån pandemiutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

*****************************

Sjöfartsverket fortsätter sitt löpande arbete med olika typer av riskbedömningar för verksamheten, och har kontinuerlig kontakt med övriga myndigheter.

Läs mer om aktuell och bekräftad information om coronaviruset hos krisinformation.se

Dela artikeln