Start
Kategori:
År:
Månad:
Fritextsökning

2014, Antal träffar 76

 • Driftstörningar - telefoni

  Just nu har Telia problem, vilket gör att det kan vara problem att ringa till våra mobiltelefoner och 0771-nummer. Det går bra att kontakta oss via...
  Sidan publicerad: 2014-12-16

 • Ett dygn ombord på isbrytare

  Mönstra på en av Sjöfartsverkets mäktiga isbrytare och följ med ut och bryt is i Bottenviken under ett dygn. Vi bidrar till Musikhjälpens auktion...
  Sidan publicerad: 2014-12-11

 • Fartyg på grund i Trollhätte kanal

  Fartyget Nossan har gått på grund vid Stallbackabron i norra Trollhättan. Samtliga ombord har evakuerats från fartyget som ska ha fått en blackout.
  Sidan publicerad: 2014-11-12

 • Öppet skepp på Oden

  Sjöfartsverkets isbrytare Oden besöker Stockholm. Söndagen den 9 november mellan kl. 11.00-16.00 är det öppet skepp för allmänheten.
  Sidan publicerad: 2014-11-05

 • Lämna synpunkter på justering av farledsavgifter

  Sjöfartsverkets förslag till ändrade föreskrifter om farledsavgift har nu gått ut på remiss. Den tidigare föreslagna avgiftsmodellen ersätts av en...
  Sidan publicerad: 2014-10-10

 • Omfattande sjöräddningsövning i Göteborgs norra skärgård fredag 26 september

  Välkommen att följa övningen på plats från följebåt fredagen den 26 september. Samling vid färjeläget på Hönö kl. 8.30. Övningen pågår kl. 09.00 –...
  Sidan publicerad: 2014-09-25

 • Sjöfartsverket justerar priserna från 1 januari 2015

  Sjöfartsverket sänker det totala uttaget av farledsavgifter med 45 miljoner kronor från och med den 1 januari 2015.
  Sidan publicerad: 2014-09-22

 • Stor sjöräddningsövning vid Landsort

  Ett passagerarfartyg grundstöter och tar in vatten. Det är mörkt. Ombord på fartyget finns passagerare som skadat sig svårt. Det är scenariot för e...
  Sidan publicerad: 2014-09-18

 • Vad tycker våra kunder?

  Vad tycker våra kunder? Under hösten genomför Sjöfartsverket inte mindre än tre undersökningar för att få reda på vad kunderna tycker om våra...
  Sidan publicerad: 2014-09-18

 • Projektet MONALISA 2.0 nominerat till Ship Efficiency Awards 2014

  MONALISA 2.0 har utsetts till finalist i Ship Efficiency Awards 2014, som anordnas av Lloyd’s Register. Projektet är en av sex finalister i kategor...
  Sidan publicerad: 2014-09-09

 • Remiss på förslag om villkor för miljödifferentierad farledsavgift

  Välkommen att ta del av Sjöfartsverkets förslag till nytryck av föreskrifter.
  Sidan publicerad: 2014-09-08

 • Översättning av Sjöfartsverkets föreskrift om farledsavgift

  Översättning av föreskriften som nu är ute på remiss.
  Sidan publicerad: 2014-09-05

 • Besök en fyr i helgen

  Den 16-17 augusti 2014 firas Internationella fyrdagen på ett 70-tal platser runt om i Sverige. Under den Internationella fyrdagen öppnar Svenska...
  Sidan publicerad: 2014-08-14

 • Driftstörningar - telefoni

  Just nu har Telia problem med det mobila nätet, vilket gör att det kan vara problem att ringa till oss om du har abonnemang hos Telia. Under tiden...
  Sidan publicerad: 2014-08-07

 • Grundstötning var vanligaste orsaken till sjöräddningsinsats

  Trots det fina vädret var antalet sjöräddningsinsatser under juli 2014 i stort sett oförändrat jämfört med juli 2013. Antalet maskin/propellerhaver...
  Sidan publicerad: 2014-08-06

 • Sök finansiering för vintersjöfartsforskning

  Sjöfartsmyndigheterna i Sverige och Finland bjuder in forskningsinstitutioner och företag att ansöka om finansiering av projekt med anknytning till...
  Sidan publicerad: 2014-07-17

 • Uppdatera ditt sjökort och kasta loss

  Sjökort är en färskvara och man ska för sin egen och andras säkerhet alltid se till att ha den senaste uppdateringen ombord. Inför årets båtsäsong...
  Sidan publicerad: 2014-07-14

 • Tre nya ledamöter till Sjöfartsverkets styrelse

  Projektledaren Erika Rosander, förvaltningschefen Charlotte Svensson och den före detta generaldirektören Lars-Erik Liljelund är nya ledamöter i...
  Sidan publicerad: 2014-07-09

 • Sjökorten får ny referensnivå

  När man färdas på sjön vill man veta hur djupt det är, speciellt i grundare områden. Nu ska det bli enklare att beräkna aktuellt vattendjup genom a...
  Sidan publicerad: 2014-06-30

 • Följ med oss under ytan

  Under Almedalsveckan i Visby finns Sjöfartsverket på plats på Maritim mötesplats i Visby 30/6-1/7. Välkommen att se filmen Under ytan hos oss.
  Sidan publicerad: 2014-06-24

 • En halv miljon på kryss

  Kryssningsfartygen som gör ett stopp i svensk hamn blir allt fler. I det nya numret av Sjörapporten tittar vi närmare på några olika aspekter av...
  Sidan publicerad: 2014-06-24

 • Nya föreskrifter ute på remiss

  Sjöfartsverket har arbetat med att ta fram en ny modell för hur sjöfartsavgifterna ska tas ut. Nu skickas förslaget till nya föreskrifter om...
  Sidan publicerad: 2014-06-23

 • Isbrytaren Oden åter till Arktis

  I sommar återvänder Oden till Arktis, inhyrd av Polarforskningssekretariatet, för att fungera som forskningsplattform under expeditionen SWERUS-C3....
  Sidan publicerad: 2014-06-19

 • Ny inseglingsled till Gävle invigd

  Den 16 juni invigdes den nya, upprustade inseglingsleden till Gävle hamn. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd var på plats tillsammans m...
  Sidan publicerad: 2014-06-17

 • Test av modern farledsutmärkning

  Under sommaren testas en ny typ av farledsutmärkning för farleder som trafikeras av mindre sjöfart och fritidsbåtstrafik. Syftet är att utveckla...
  Sidan publicerad: 2014-06-16

 • Sverige har fått en ny strategi för området oljeskadeskydd

  Sveriges fjärde strategi för området oljeskadeskydd är nu officiellt beslutad av aktörerna i Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO).
  Sidan publicerad: 2014-06-11

 • Sveriges nya räddningshelikoptrar är i drift

  Sveriges nya räddningshelikoptrar är tagna i drift. Sedan mitten av april i år är de första AW 139-helikoptrarna operativa från Sjöfartsverkets...
  Sidan publicerad: 2014-06-03

 • Fritidsbåtar bakom fler larm under 2013

  Antalet sjöräddningsinsatser inom svenskt ansvarsområde ökade från 825 till 950 fall under 2013 jämfört med föregående år. Ökningen beror på fler...
  Sidan publicerad: 2014-06-02

 • Möjligheter till ökad samverkan utredd

  Försvarsmakten, Kustbevakningen och Sjöfartsverket pekar i en utredning ut sju orter där myndigheterna skulle kunna samutnyttja hamnar och kajer in...
  Sidan publicerad: 2014-05-28

 • Räddningshelikoptern återvänder till Ronneby – i dubbel bemärkelse

  En ombyggd och renoverad byggnad innebär att Sjöfartsverkets räddningshelikopter och besättningen kan återgå till utgångsbasen på F17 i Ronneby....
  Sidan publicerad: 2014-05-28

 • Ny webb om Maritime Single Window

  Sjöfartsverket, Tullverket, Transportstyrelsen och Kustbevakningen arbetar med att ta fram en myndighetsgemensam anmälningssportal för sjötrafiken,...
  Sidan publicerad: 2014-05-20

 • Samarbete ger fri sjökortsinformation för forsknings- och kulturverksamhet

  Forskare, studenter och kulturarbetare får fri tillgång till sjökortsinformation. Det är resultatet av ett samarbete mellan Lantmäteriet,...
  Sidan publicerad: 2014-05-15

 • Kunskap på djupet

  Östersjön och våra insjöar är för många en okänd värld. I det nya numret av Sjörapporten tittar vi närmare på vad som döljer sig under ytan – en...
  Sidan publicerad: 2014-04-25

 • Sjöfartsverket rustar militära sjömärken

  Sjöfartsverket har tecknat avtal med Försvarsmakten om att bistå i arbetet med upprustning av de militära sjömärkena. Projektet kommer att pågå und...
  Sidan publicerad: 2014-04-25

 • Sista isbrytarassistansen för säsongen

  Isbrytningssäsongens sista assistans genomfördes med största sannolikhet i natt när isbrytaren Frej assisterade ut MS Unimar från Karlsborg, den...
  Sidan publicerad: 2014-04-24

 • Nu ska de miljöfarliga vraken granskas

  Runtom Sveriges kuster ligger tusentals vrak. Nu ska Sjöfartsverket specialstudera en handfull av vraken för att ge svar på frågorna om de påverkat...
  Sidan publicerad: 2014-04-22

 • Växelnr samt våra 0771-nummer fungerar igen

  Telia har haft problem med 0771-nummer, men nu fungerar det igen
  Sidan publicerad: 2014-04-22

 • Är du nyfiken på Sjöfartsverkets framtid?

  Hållbarheten löper som en röd tråd genom årets treårsplan för Sjöfartsverket. Verksamheten ska bedrivas utan att äventyra kommande generationers...
  Sidan publicerad: 2014-04-16

 • Driftavbrott på vår webbplats 16/4 2014

  Under onsdagen 16/4 2014 kommer det mellan ca kl 12.00-13.30 vara driftstörningar på vår webbplats.
  Sidan publicerad: 2014-04-15

 • Taxa för fartyg på Trollhätte kanal

  Fr.o.m. 1 maj 2014 gäller ny föreskrift (SJÖFS 2014:5) om taxa för fartyg på Trollhätte kanal.
  Sidan publicerad: 2014-04-11

 • Effektiva lösningar för sjömätning på grunt vatten

  Det finns ett stort behov av högupplösta data om djupförhållandena i strandnära områden. Sjöfartsverket har därför fått i uppdrag av Myndigheten fö...
  Sidan publicerad: 2014-04-11

 • Intensivt utvecklingsskede för nytt rapporteringssystem

  Maritime Single Window-projektet är för tillfället inne i ett intensivt utvecklingsskede där Sjöfartsverket tillsammans med Tullverket,...
  Sidan publicerad: 2014-04-07

 • Klartecken för breddat sjöfartsstöd

  Regeringen har nu fått klartecken från EU-kommissionen om att få utöka sjöfartsstödet till att omfatta fler fartyg än last- och passagerarfartyg. E...
  Sidan publicerad: 2014-04-03

 • Nu kontrolleras prickarna på sjön

  Nu är arbetet igång med Sjöfartsverkets årliga översyn av farledssystemet. Alla flytande sjösäkerhetsanordningar i form av prickar och bojar ska se...
  Sidan publicerad: 2014-04-01

 • Kallare väder stoppar avsmältning

  De senaste veckornas milda väder har växlat till lite kallare. Det har medfört att avsmältningen och minskiningen av isfältet har stannat av....
  Sidan publicerad: 2014-03-28

 • Avgiftsväxling från den 1 april

  Sjöfartsverket har för avsikt att komplettera den tidigare beslutade höjningen av lotsningsavgiften på fem procent med en motsvarande sänkning av d...
  Sidan publicerad: 2014-03-27

 • Copernicus säkrar övervakningen av miljö och klimatet

  Med Copernicus-programmet skapas för första gången en permanent infrastruktur för att säkra miljö- och klimatövervakningen. Det kommer bland annat...
  Sidan publicerad: 2014-03-26

 • Fortsatt dialog om Göta älvbron nödvändig

  Att se till sjöfartens och industrins intressen är en självklar utgångspunkt för Sjöfartsverket. Därför kommer Sjöfartsverket inte att skriva under...
  Sidan publicerad: 2014-03-26

 • Remiss av förslag till föreskrift

  Remiss av förslag till föreskrifter om taxa för isbrytning på beställning och mot ersättning
  Sidan publicerad: 2014-03-24

 • 1000 renar räddades i Luleå skärgård

  Den milda vintern ställde till det för cirka 1000 renar som blev strandsatta på fel sida om isrännan in till Luleå. Först efter att Sjöfartsverket...
  Sidan publicerad: 2014-03-22

 • Fruset ögonblick för de svenska isbrytarna

  Samtidigt som isbrytningssäsongen går mot ett tidigt slut blir två av de svenska statsisbrytarna frimärksmotiv. Från och med den 17 mars går det at...
  Sidan publicerad: 2014-03-18

 • Ny strategi för service till sjömän

  Sjöfartsverkets service till sjömän ska framför allt finnas till för aktiva sjömän. Anläggningarna på Rosenhill, Kaknäs, Johannisborg och lokalerna...
  Sidan publicerad: 2014-03-14

 • Stark ispress mot finska hamnar

  Det blåsiga och milda vädret har bestått under vecka 11. Isförhållandena har lindrats på svensk sida medan det för närvarande är svåra förhållanden...
  Sidan publicerad: 2014-03-14

 • Sjöfartsprojekt för Mälaren till Mark- och miljödomstolen

  Nu överlämnar Sjöfartverket miljökonsekvensbeskrivningen för Mälarprojektet till Mark- och miljödomstolen för prövning. Målet med Mälarprojektet är...
  Sidan publicerad: 2014-03-13

 • Ökad realism i Sjöfartsverkets fartygssimulatorer

  Ökad realism och bättre förutsättningar för forsknings- och innovationsutveckling. Det är resultatet av att Sjöfartsverket uppgraderat sina...
  Sidan publicerad: 2014-03-13

 • Utrikesministern besökte isbrytaren Oden

  Utrikesminister Carl Bildt gjorde under måndagen ett besök på isbrytaren Oden. Under besöket diskuterades vintersjöfartens framtid och Oden som...
  Sidan publicerad: 2014-03-11

 • Fel i sjökorten rättas efter tips från fritidsskeppare

  Över 140 tips om ökända grund och undervattenshinder, varav ett sextiotal kommer att leda till nya uppgifter i sjökorten – det är resultatet av...
  Sidan publicerad: 2014-03-07

 • Fortsatt mild isvinter

  I år har de svenska isbrytarna hittills assisterat 309 fartyg. Som jämförelse brukar det vid den här tidpunkten under en normalvinter ha varit över...
  Sidan publicerad: 2014-03-07

 • Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

  Transportstyrelsens föreskrifter om upphävande av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2008:81) om maskininstallation, elektrisk...
  Sidan publicerad: 2014-03-07

 • Sydliga vindar och vårtecken

  Issituationen i norra delarna av landet är oförändrad, men ett vårtecken är att Sjöfartsverket nu tagit bort trafikrestriktioner för Mälaren, Väner...
  Sidan publicerad: 2014-02-28

 • Träffa Sjöfartsverket på Allt för sjön

  Mellan den 28 februari och 9 mars kommer Sjöfartsverket att delta med monter C18:02 på Allt för sjön. Kom förbi så berättar vi mer om nyheter i...
  Sidan publicerad: 2014-02-28

 • Sjöfarten ska fungera oavsett årstid

  Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt. I det nya numret av Sjörapporten tittar vi närmare på isbrytarverksamheten som...
  Sidan publicerad: 2014-02-27

 • Fortsatt milt väder

  Det fortsatta milda vädret gör att issituationen inte ändrats nämnvärt den senaste veckan och det är fortsatt lindrigt för säsongen. Assistansbehov...
  Sidan publicerad: 2014-02-21

 • Sound VTS avvärjde olycka

  Ett lastfartyget som i fredags var på väg genom Öresund hamnade i motgående trafikstråk. Först efter flera försök fick Sound VTS kontakt med...
  Sidan publicerad: 2014-02-15

 • Lugn vecka för isbrytarna

  Isbrytningen under vecka sju präglades av milda sydliga vindar. Fartyg har behövt assistans till hamnarna Karlsborg, Luleå, Piteå och Holmsund, då...
  Sidan publicerad: 2014-02-14

 • Internationellt samarbete ska effektivisera sjöfarten

  Sverige, Sydkorea och Danmark har påbörjat ett globalt samarbete för utveckling av e-navigationslösningar för sjöfarten. Modern teknik ska leda til...
  Sidan publicerad: 2014-02-10

 • Remiss av förslag till föreskrifter

  Remiss av förslag till föreskrifter om taxa för isbrytning på beställning och mot ersättning samt förslag till föreskrifter om taxa för fartyg på...
  Sidan publicerad: 2014-02-07

 • Milt väder och långsam istillväxt

  Det för säsongen milda vädret har inneburit en fortsatt långsam istillväxt i Norra kvarken och Bottenviken. På Mälaren och i Vänern har förhållande...
  Sidan publicerad: 2014-02-07

 • Istillväxt och fortsatt ispress i norra Bottenviken

  Förra veckans sydliga vindar i kombination med kallt väder har inneburit istillväxt och fortsatt ispress med assistansbehov i främst norra delen av...
  Sidan publicerad: 2014-01-31

 • Felrapporterade sjösäkerhetsanordningar på webben

  Nu kan du snabbt få information om vilka prickar, bojar och fyrar som inte fungerar. En ny webbtjänst på www.sjofartsverket.se visar alla...
  Sidan publicerad: 2014-01-31

 • ViVa håller dig uppdaterad på sjön

  Nu blir det lättare att få snabb information om väder och vind till sjöss. Den populära ViVa-appen har tillgång till data från över 90 olika platse...
  Sidan publicerad: 2014-01-30

 • Sydliga vindar trycker ihop isen i Bottenviken

  Efter en mild inledning på säsongen har nu vintern och de senaste veckornas kyla inneburit nyisbildning och istillväxt i framförallt de norra...
  Sidan publicerad: 2014-01-24

 • Helikopterverksamheten införlivas i Sjöfartsverket

  Sjöfartsverket tar ytterligare ett viktigt steg för att säkerställa en hållbar sjö- och flygräddning. Från och med 22 januari 2014 bedrivs...
  Sidan publicerad: 2014-01-22

 • Ansökan om TEN-T-finansiering

  EU-Kommissionen har offentliggjort en utlysning om finansiellt stöd inom ramen för TEN-T (Transeuropeiska transportnätverken). talt uppgår ramen fö...
  Sidan publicerad: 2014-01-17

 • Sök forskningspengar för maritim teknik

  Sjöfartsverket har satt av medel för att stödja svenska företags möjligheter till europeiska samarbetet inom forskning och innovation rörande marit...
  Sidan publicerad: 2014-01-08

 • Nytt liv till fyr i Gävle

  Fyren Gävle insegling nr 4, i vardagstal kallad Fyran, har återuppstått. Bergknallen där fyren tidigare stod är bortsprängd för att skapa möjlighet...
  Sidan publicerad: 2014-01-07

Dela artikeln

Navigationsvarning Rapportera faror och fel UFS/Underrättelser för sjöfarande