Media

Sjömansservice Media har till uppgift att administrera medietjänsterna; hyrfilms- och nyhetsutskick och hanterar även till stor del enhetens marknadsföringsfrågor. Vi är också ansvariga för fototävlingen och informationsspridning till både blivande, verksamma och pensionerade sjömän. Detta sker bl.a. via "Ombord"-sidorna i Sjöfartsverkets tidskrift Sjörapporten men även via personliga möten på branschmässor, publikationer och givetvis via kanaler som denna – Seatime.

Dina synpunkter är viktiga för verksamheten! Det är också anledningen till varför vi har en facebook-sida, där vi kan föra en dialog med målgruppen. Du hittar sidan på www.facebook.com/sjomansservice

Hoppas att vi möts där!

/SJÖMANSSERVICE MEDIA

Illustration

INFORMATION

Funktionsansvarig
Jimmy Eriksson
010-478 47 05
sjomansmedia@ sjofartsverket.se

Väl bekomme;

hälsning vid inträde i mäss där måltid pågår.

> Fler sjötermer som du behöver veta!