Media

Sjömansservice Media har till uppgift att administrera medietjänsterna; hyrfilm-, TV- och nyhetsutskick (de två sistnämnda sköts främst från Sjömansbiblioteket) och hanterar även till stor del enhetens marknadsföringsfrågor. Vi är också ansvariga för fototävlingen och informationsspridning till både blivande, verksamma och pensionerade sjömän. Detta sker bl.a. via de Utkik-märkta sidorna i Sjöfartsverkets tidskrift Sjörapporten men även via personliga möten på branschmässor, publikationer och givetvis via kanaler som denna – Seatime.

Dina synpunkter är viktiga för verksamheten! Det är också anledningen till varför vi startat en facebook-sida, där vi kan föra en dialog med målgruppen. Du hittar sidan på www.facebook.com/sjomansservice

Hoppas att vi möts där!

/SJÖMANSSERVICE MEDIA

Illustration

INFORMATION

Funktionsansvarig
Jimmy Eriksson
010-478 47 05
sjomansmedia@ sjofartsverket.se

Dragga (sweep resp. drag);

dels att med hjälp av dragg söka efter drunknad eller föremål under vattenytan, dels om ankaret när detta ej hålls på plats, liksom om det sålunda drivande fartyget.

> Fler sjötermer som du behöver veta!