Välkommen att delta i Nordiska fototävlingen för sjöfolk

Välkomna att delta är aktivt seglande nordiskt sjöfolk oberoende av flagg, samt – oberoende av nationalitet – andra besättningsmän på nordiskflaggade fartyg. Sjömän från ett nordiskt land som seglar under annan nordisk flagg kan själv välja vilken nationell deltävling han eller hon vill delta i. Deltagare får inte ha yrkesfotografisk bakgrund.

Tävlingsbidragen – max 10 per person – kan vara i färg eller svart/vita. Vi accepterar endast bilder i digitalt format och med en minimistorlek på 1 MB, detta för att säkerställa att kvaliteten på bildfilerna håller för tryck.

Bidragen skall skildra den maritima miljön alternativt arbetet eller fritiden ombord. De skall också vara nytagna, högst något år gamla. Motivet tillmäts lika stor betydelse som den tekniska kvalitén. Bilder som har publicerats får EJ delta. Har bilderna tidigare publicerats på facebook, Flickr eller andra sociala media får de delta om de plockas bort innan de skickas in för tävlan.

Fotografen ansvarar för att eventuella igenkännbara personer på bilden givit sitt tillstånd att publicera bilden. Med "fotograf" avses den person som trycker på slutarknappen.

När du skickar dina bilder, bifoga ditt namn och adress och några rader om motivet samt var och ungefär när bilden togs. Namnge bilderna och ange också befattning och (senaste) fartyg. Glöm inte att uppge dina kontaktuppgifter. Senast 31 december skall tävlingsbidragen ha nått den nationelle arrangören, för svensk del Sjömansservice Media.

Tävlingsbidragen deltar automatiskt i en nationell deltävling, för svensk del med priser bestående av valfria böcker värda 1300, 1000 respektive 700 kr. Den nordiska tävlingen avgörs i februari nästa år. Upphovsmän till de vinnande bidragen meddelas efter tävlingens utgång.

Arrangören förbehåller sig rätten att tillhandahålla kopior till närstående medier som vill publicera resultatet, och dessutom att använda bilder för utställningar och annan publicering med syftet att marknadsföra fototävlingen samt i annan non-profit användning, också inom den maritima branschen.

E-posta dina bilder till sjomansfoto@sjofartsverket.se

Arrangörer och jury
Tävlingsarrangörerna och den finska juryn för

Nordiska fototävlingen för sjöfolk 2016.
Bakre raden f.v. Jimmy Eriksson (SE), Trine Carin Tynes (NO), Irene Olsen (DK), Jukka Lindell (FI) och Hilmar Snorrason (IS). I främre raden domarna Maija Joro och Hanna Weselius.

TÄVLINGSPRISER

Fem nordiska priser utdelas

1) Fotoutrustning för 5 000 Dkr sponsrad av Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart.

2) Fotoutrustning för 5 000 Nkr sponsrad av Sjøfartsdirektoratet, Norge.

3) Fotoutrustning för 5 000 Skr sponsrad av Sjöfartstidningen, Sverige.

4) Fotoutrustning för € 450 sponsrad av Hradfrystihusid - Gunnvor hf, Island

5) Fotoutrustning för € 300 sponsrad av Finnlines, Finland.


I den svenska deltävlingen delas tre priser ut

1) Valfria böcker för 1 300 Skr

2) Valfria böcker för 1 000 Skr

3) Valfria böcker för 700 Skr

Sympatía;

icke-honorerad herdestund i hamnkvarter, jfr "shorttime".

> Fler sjötermer som du behöver veta!