2012-års bilder

Den Nordiska Fototävlingen för Sjöfolk 2012 avslutades i och med att arrangörerna träffades, samtidigt som finaljuryn höll sin bildbedömning, den 8 februari 2013. Den här gången hölls finalen utanför Haugesund i Norge, vid Ryvardens kulturfyr.

Varje nordiskt land tar med sig sina 15 bästa bidrag till finalen. Av de 75 bidragen ska sedan fem premieras. För året 2012 låg bestämmanderätten hos yrkesfotografen Alfred Aase och den flitige naturfotografen Magnus Jonas Fjeld (anställd på Sjøfartsdirektoratet).

Båda var överens om att uppgiften inte var enkel men efter ett tag hade de enats om vinnarbilderna. I bildspelet nedan kan du se resulatet av tävlingen. Den svenska deltävlingens vinnarbilder och hedersomnämningar presenteras också.

Båtsman (boatswain);

den främste inom däcksmanskapet. Jfr "Båsen"

> Fler sjötermer som du behöver veta!