Svenska deltävlingen 2018

Många nya namn i 31-årig tävling

Den nordiska fototävlingen föregås av en nationell deltävling. För Sveriges del skickade 17 fotograferande sjömän in 92 bilder, som klarade grundkravet om att bilderna ska hålla en viss minimikvalitet. Bland deltagarna fanns en hel del nya namn, vilket alltid är roligt att se.

Av de 92 bilderna skulle sedan 15 väljas ut för att ställas mot de andra nordiska ländernas 15 finalister. Uppdraget utfördes den 23 januari av fotograf Fredrik Schlyter i Norrköping och Sjöfartsverkets Emma Edström, som arbetar som redaktör för Sjörapporten.

Efter nästan två timmar kunde de båda jurymedlemmarna enas kring tre bilder som skulle premieras och ytterligare tolv som skulle vidare till nordisk tävlan. Av de tolv tilldelades en bild juryns hedersomnämnande, eftersom den varit nära att komma med bland de tre premierade bilderna.

Jörgen Språng lyckades med bedriften att ta både första- och andra plats i den svenska deltävlingen. Tredjeplatsen tog debutanten Johan Byström, som också var den enda svensk att premieras i den nordiska tävlingen. Vi gratulerar de båda och konstaterar att 2018-års fototävling lockat en hel del nya deltagare. Ungefär hälften av fotograferna har inte tidigare deltagit. Det är glädjande att se.
Alla sjöanställda – nybörjare eller erfaren, ung som gammal – varmt välkomna in i tävlingen 2019!

JIMMY ERIKSSON

Se alla premierade bilder i bildspelet på sidan för Nordiska fototävlingen för sjöfolk 2018.