Filmer för dig som tjänstgör till sjöss

Sjömansservice Media erbjuder alla svenskflaggade fartyg, samt även svenskar ombord på utländska fartyg, svensk och svensktextad utländsk spelfilm.

Varje månad skickas ett genomarbetat paket med filmer ut, innehållande 6 stycken kvalitetsfilmer oftast med varierat genreutbud; komedi, action, drama, thriller, western m.m.
Filmerna är mycket nya, ibland har de precis gått upp på biograferna, ibland har de samtidigt hyrvideopremiär. Precis som på biograferna är de flesta filmerna (5 av 6) oftast amerikanska, men vi försöker alltid skicka ut åtminstone en bra film per månad från Sverige, Europa, Asien eller övriga världen. Alla utländska filmer är svensktextade. Filmerna skickas ut på dvd-skivor.  I början av varje månad sänds filmerna samt programinformation ut per brev. Hyrestiden är tolv månader efter mottagningstillfället. Filmerna behöver ej returneras, men varje abonnent är skyldig att makulera filmerna, då hyrestiden är slut. Detta är ett upphovsrättsligt krav.

Malmö Filmdagar 2016Regissören Pernilla August och skådespelerskan Karin Franz Körlof presenterar
sin film Den allvarsamma leken, som hade sin premiärvisning under Malmö Filmdagar 2016. Foto: Jimmy Eriksson

INFORMATION

Sjömansservice Media

Funktionsansvarig
Jimmy Eriksson
Tel +46 (0)10-478 47 05
Fax +46 (0)11-10 78 41
sjomansmedia@sjofartsverket.se

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!